ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI

SIFIR ATIK / ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI

1-Yarışmanın Amacı ve Kapsamı:

Türkiye, nüfus ve ekonomik olarak hızla gelişen ve büyüyen bir ülkedir. Ekonomik büyüme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte enerji tüketiminin artması ortaya çıkan atık miktarları da arttırmaktadır. Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, üretim, kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlanması, pazarlanması, daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması suretiyle atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin önlenmesi ve azaltılması çalışmaları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın eşi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin takdirleri ve himayelerinde yürütülen Cumhurbaşkanlığımızın vizyon projesi Sıfır Atık Projesi ile uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde enerji ve doğal kaynakları verimli, çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek, ülke refahına en yüksek katkının sağlanması, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu ile enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar bütün süreçlerde enerji verimliliğin artırılması hedeflenmeli ve toplumda bu yönde bir kültür oluşması sağlanmalıdır. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin enerjinin verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması, atıkların çevreye verdiği zararlar ve atıkların geri dönüşüm olarak değerlendirilmesi konularında daha duyarlı ve bilinçli bir yaşam tarzını benimsemeleri ülkemiz geleceği için önem arzetmektedir. Bu kapsamda düzenlenen yarışmanın amacı, her eğitim kademesinde öğrenimine devam eden öğrencileri enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu, enerji üretimi/tüketimi esnasında ortaya çıkan atıkların azaltılması ve çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlendirmektir. Yarışma; proje, resim ve sıfır atık temalı tasarım olmak üzere üç kategoride düzenlenecektir.

2-Yarışmanın Tarafları:

Yarışma; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı), İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi (ENVER) tarafından yapılan ortak çalışmalar ile düzenlenmiştir.

TARAFLARIN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

Bursa Büyükşehir Belediyesi;

Yarışma tanıtımının yapılması, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak ödül törenine yönelik salon tahsisi, ikram ve ağırlama giderlerinin karşılanması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine katkı sağlanması, ulusal ve yerel basına duyurularının yapılması.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü;

Yarışma için gerekli Resmî yazı ve olurlarının alınması, yarışma duyurusunun tüm okul/kurumlara yapılması, değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile sürecin koordinasyonundan sorumludur. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında katılacak okulların belirlenmesi ve programın organizasyonunu yapmak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışmasında verilecek ödüllerin karşılanması, ulusal arenada tanıtım ve duyurularının yapılması. Eğitim faaliyetlerine katkı sunulması, mevzuat konusunda yarışmanın denetlenmesi.

BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı);

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışmasının ulusal arenada tanıtım ve duyurularının yapılması ve yarışma sonucunda elde edilen beceri ve deneyimlerin yaygınlaştırılması. Düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılmak.

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri;

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışması için gerekli Resmî yazışma ve olurlarının alınması, yarışma duyurusunun tüm okul/kurumlara yapılması. Okullardan gelen çalışmaların (resim ve sıfır atık temalı tasarım kategorilerinde) 1. Aşama değerlendirilmesinin yapılması için 04.05.2020 tarihine kadar komisyonların oluşturulması. 04-11.05.2020 tarihleri arasında çalışmaların değerlendirilerek en geç 12.05.2021 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi (proje kategorisi değerlendirme yapılmadan gönderilecek). Yarışmaya katılan okulların ödül töreninde hazır olmalarının sağlanması.

Okul/Kurum Yetkilisinin Görevleri;

Yarışma için öğrencilere gerekli duyuruların yapılması ve katılımın sağlanması. Başvuruların, şartnameye uygun olarak öğrenci adına İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine yapılmasının sağlanması. Yarışma süresince ve ödül töreni için gerekli izinlerin alınması, yarışmaya katılan öğrencilerin bir öğretmen eşliğinde ödül törenine katılmasının sağlanması. Düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılmak.

Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi;

Öğrenciler Arası Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Tema Yarışmasının ulusal arenada tanıtım ve duyurularının yapılması, eğitim faaliyetlerine katkı sunulması, yarışma sonucunda elde edilen beceri ve deneyimlerin yaygınlaştırılması. Düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılmak.

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr