SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK KURULUMU / Atık Yönetim Birimi Görev Dağılımı

ATIK YÖNETİM BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI

Birkaç uzmanlık alanı barındıran bir çevre birimi kurulabilir; bu birim hem mevzuat uyumu, veri toplama ve raporlamaktan sorumludur, hem de bina yönetimi ile birlikte atık yönetimi, kaynak verimliliği ve enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlayıp gerçekleştirir.
Bu kapsamda İl, İlçe ve Okul/Kurumların Atık Yönetim Birimi görev dağılımı aşağıdaki gibidir: