SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / PROJELER / SIFIR ATIK BERATI ÖZEL OKUL/KURUM DEĞERLENDİRME

ÖZEL OKULLAR SIFIR ATIK BERATI DEĞERLENDİRME KISTASLARI


SIFIR ATIK BERATI, "Sıfır Atık Uygulama Rehberi" Sıfır Atık Uygulama Plânı kıstaslarına göre "atık yönetimi", "su ve atık su yönetimi", "enerji verimliliği" başlıkları altında somut örnekler EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) altyapısı kullanılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı Tüm Okullarında enerji verimliliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetleri kapsar.

SIFIR ATIK BERATI,
- Atık önleme, azaltma, geri kazanım, su ve enerji verimliliğinden elde edilecek fırsat ve kazanımlar konusunda bilinç oluşturulacak,
- Önleme, azaltma ve geri kazanım yoluyla üretilen atık miktarını düşürmek isteyen okul/kurumlarımıza yol gösterilecek,
- Kamu binalarında oluşan farklı türdeki atıkların (belediye atıkları, ambalaj atıkları, tıbbî atıklar, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler, atık motor yağları, atık sanayi yağları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve ömrünü tamamlamış araçlar) ilgili mevzuat gereğince nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilecek,
- Atık oluşumu ile ilgili güvenilir verilerin oluşturulması ve bu verilerin izlenmesi/doğrulanması için uygulama plânları oluşturulacak,
- Atık önleme ile uygulama plânına göre belirlenen kıstaslara göre okullar değerlendirilip, iyi örnekler ödüllendirilecektir.

SIFIR ATIK BERATI, EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) bilgi bankası sürdürülebilir enerji politikası oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınarak ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanacaktır.

ÖZEL OKUL/KURUMLAR SIFIR ATIK BERATI DEĞERLENDİRME KISTASLARI
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı Tüm Okullar)

1- Sıfır Atık Ön İnceleme Formu veri girişini 30.09.2020 Çarşamba gününe kadar yapmış olmak.
2- Odak Noktası Ekiplerini belirleyerek Sıfır Atık Modülüne 30.09.2020 Çarşamba gününe kadar işlemiş olmak.
3- Sıfır Atık Yönetim Plânı girişini tamamlayarak 30.10.2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar onaylamış olmak.
4- Toplanan atıkları yetkili firmalara tutanak karşılığında teslim ederek sistem üzerinde Atık Teslim Tutanağı girişini yapmış olmak. 5- Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Projesi Bilinçlendirme Eğitimi, Sıfır Atık Mavi Projesi Bilinçlendirme Eğitimleri, Atık Pil Toplama Bilinçlendirme Eğitimleri, Atık Bitkisel Yağ Toplama Bilinçlendirme Eğitimleri konularında eğitimler düzenleyerek Sıfır Atık Eğitim Modülü üzerinde kayıt ve onay işlemlerini tamamlamış olmak.
6- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında EVeP16 sistemindeki verilere göre hesaplanan Ağaç Borcu kadar veya daha fazla ağaç dikimi yapmış olmak.
7- Değerlendirme aşamasında aşağıdaki çalışmalar dikkate alınacaktır.

• Tüm atıkların türlerine göre ve renk kıstasları da sağlanarak, kişi sayıları da göz önüne alınarak ayrı biriktirilip yönetmelik çerçevesinde yönetilmesi,
• Geçici depolama alanı mevcut mu?
• Sıfır Atık Projesi Bilinçlendirme Eğitimi, Sıfır Atık Mavi Projesi
Bilinçlendirme Eğitimleri, Atık Pil Toplama Bilinçlendirme Eğitimleri, Atık Bitkisel Yağ Toplama Bilinçlendirme Eğitimlerinin İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Geri Dönüşebilen Atık (Kâğıt, cam, plastik, teneke vb.) miktarının İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Yağını Dökme Geleceğini Kirletme" kampanyasında toplanan bitkisel atık yağ miktarı İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz" kampanyasında toplanan mavi kapak miktarı İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" kapsamında toplanan atık pil miktarı İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• Okulda israfın önlenmesine yönelik önlemler almak amacıyla gıda israfını önleme ve bilinçlendirme programlarına katılmak, tek kullanımlık kâğıt, plastik bardak , tabak ,çatal, pipet vb. malzemelerin kullanımını azaltmak,
• Tekrar kullanılabilir atıkların yeniden kullanılmasını sağlamış olmak,
• Sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm sergisi düzenlemek,
• Sıfır atık projesi kapsamında pano hazırlamak,
• Okul çapında Sıfır Atık konulu proje çalışmaları yapmak,
• Okul çapında Sıfır Atık konulu yarışma düzenlemek,
• Okul çapında Sıfır Atık konulu panel, münazara vb. düzenlemek,
• Velilere yönelik sıfır atık eğitimi düzenleme,
• İlçe ve İl genelinde çevreci etkinliklere ( park, bahçe, sahil, kumsal, mesire yeri gibi halka açık alanların belediyelerle işbirliği yaparak temizlik çalışmalarına) katılmak vb.
8- Değerlendirme aşamasında aşağıdaki yapılan çalışmaların fotoğraf, tutanak vb yöntemler ile kayıt altına alınacaktır.