SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / PROJELER / OKUL ÖNCESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM PROJESİ

OKUL ÖNCESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM PROJESİ

Projenin Amacı

Sürdürülebilir yaşam projesi gelecekte yaşanacak sorunlara farkındalık oluşturmayı, yaşanması olası sorunlara farklı bakış açısı ile çözüm yolu bulmayı hedefliyor. 4-6 yaş aralığındaki öğrencileri kapsayan, sürdürülebilir yaşama dair bir çok çalışmayı kapsayan ve iklim değişikliğine dikkat çeken bir projedir. Gelecekte iklim değişikliğinin büyük sorunlar oluşturacağı öngörüldüğü için bu proje ile çevreyi, doğayı, dünyayı korumayı amaçlıyoruz.

Projenin Hedefleri

 • Çevre dostu nesillerin yetiştirilmesi.
 • Öğrenilen bilgilerin hayatın her alanına yansımasının sağlanması.
 • İklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak.
 • Sürdürülebilirlik kavramının birçok alanda uygulanması.
 • Geri dönüşüm bilincinin kavranması.
 • Sıfır atık kavramı konusunda bilgi edinilmesi.
 • Sıfır atığın iklime ve çevreye etkisinin öğrenilmesi.
 • Günlük yaşamda öğrencilerin deneyim kazanması.
 • Geri dönüşümle ilgili tasarlanan ürünlerle özgün bir ürün oluşturulması ve bu ürünün iklim ve çevre üzerindeki olumlu etkisi ile ilgili deneyim kazanılması.
 • Enerji tasarrufu ve verimliliğinin önemininin kavranması.
 • Enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin artması noktasında öğrencinin aldığı sorumluluğu yerine getirme, bir işe başlama ve başladığı bir işi bitirmenin mutluluğunu yaşama kazanımlarının sağlanması.
 • Enerji Kaynaklarını daha dikkatli kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olunması.
 • Kompost hakkında bilgi sahibi olunması ve kompost yapımıyla ilgili deneyimleme fırsatının bulunması.
 • İsrafın önlenmesi ile ilgili önlemler almanın gerekliliğinin farkındalığının artırılması.

Proje Planı

Proje Şartnamesi

Proje Sunusu

Veli İzin Belgesi