SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ
BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2019-2020 SIFIR ATIK MAVİ PROJESİSIFIR ATIK MAVİ PROJESİNİN AMACI

Cumhurbaşkanlığımızın vizyon projesi olan Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla uygulanmaya başlamıştır.
Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi; "Sıfır Atık Mavi".

Deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefi ile yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır.

Ülkemiz, deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik çeşitliliği ile hem sualtı hem de su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

Ancak çeşitli nedenlerle denizlerde milyonlarca ton deniz çöpü ;karton, gazete, naylon, plastik atıklar, tekstil atıkları, ağaç parçaları, alüminyum kutular, cam şişeler, izmarit, misina, sanayi atıkları, organik atıklar vb. akıntılarla, rüzgarlarla sürüklenerek deniz yüzeyini kirletmekte, karaya vurmakta ya da deniz tabanında birikmektedir. Deniz çöpleri, insanların ve diğer canlıların yaralanmalarına, zarar görmelerine ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Deniz tabanında biriken atıklar ise oksijensizliğe ve habitat kaybına sebep olarak denizlerimizde canlı yaşamının sayıca ve türce giderek azalmasına neden olmaktadır.

Özellikle plastik atıklar mercan kayalıklarına ve derinlerde yaşayan canlılara zarar vermekte, okyanus canlılarının vücuduna dolanarak boğulmalarına yol açmakta ve plastik eşyaya takılan, sıkışan hayvanlar acı içinde hayatını kaybetmektedir.
Ayrıca plastik atıklar denizlerde mikroplastiklere dönüşmekte ve bunları yiyecek zannederek yutan balıklarla bu kirlilik insan sağlığını da tehdit etmekte ,deniz mahsulü yenildiği sanılırken, mikro plastiklerle beslenilmektedir.

Bu sebeplerle hem dünya denizlerini hem de eşsiz bir maviliğe sahip olan, içinde binlerce canlıyı, ekosistemleri barındıran ülkemiz denizlerini temiz tutmak ve deniz yaşamını korumak hepimizin görevidir.

SIFIR ATIK MAVİ İLE DENİZLERİMİZİ KORUMA ALTINA ALIYORUZ!


Amaç: Denizlerimizin ve su kaynaklarımızın korunması
Sıfır atık Mavi Projesi ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayan bir seferberlik şeklinde yürütülüyor. Deniz çöpleri ile mücadelede, azaltılmaları, oluşumlarının önlenmesi, temizlenmeleri ve farkındalık yaratılması tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının görevleri arasındadır.

Bu bağlamda, Bursa Deniz Çöpleri İl Eylem Planı hazırlanmış olup, kapsamakta olduğu deniz alanında, kara kökenli, denizcilik, balıkçılık ve turizm faaliyetlerinden kaynaklanan deniz çöplerinin kıyı şeridinde, deniz suyunda ve tabanında temizlenerek azaltılması ve oluşumunun önlenmesine yönelik faaliyetleri içermektedir.

Aynı kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile beraber Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel okullara yönelik Sıfır Atık Mavi Projesi Eğitimleri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel okullarda Bursa Büyükşehir Belediye eğiticileri personelleri ve Müdürlüğümüz İl Enerj Yönetim Birimi personelleri tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Mavi Projesi" konulu eğitimler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Eğitimlere ilişkin 16/12/2019 tarih ve 604.01.01-E.24969623 sayılı Valilik Olur'u alınmıştır.

Bursa MEM İl Enerji Yönetim Birimi olarak biz de deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefi ile yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla sıfır atık mavi sözü veriyoruz ve bu amaçla oluşturduğumuz Anaokul,İlkokul,Ortaokul,Lise ve Eğitici düzeyinde hazırladığımız Sıfır Atık Mavi Projesi Eğitim sunularımızı tüm okul/kurumlarımızda kullanılmak üzere sayfamızda sizlerle buluşturuyoruz.

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr

w