SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK TANITIM / HEDEFLER VE KAZANÇLAR

HEDEFLER

Temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması

İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması

Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması

“Duyarlı tüketici” duygusuna sahip olunmasının sağlanması

Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile

  • 17 ağacın kesilmesi önlenir,
  • 12.400 m3 kadar sera gazı engellenir,
  • 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.

Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.

Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hâle gelir.