SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK KURULUMU / PLÂNLAMA

3- Plânlama

Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak okul/kurumlar Atık Yönetim Plânı'nı oluşturacaklardır.

Ekran 1: Atık Yönetim Plânı Oluşturma

Ekran 2: Atık Yönetim Plânı Cevapsız Soru Listesi

Ekran 3: Atık Yönetim Plânı Önizleme