SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK KURULUMU / ODAK NOKTALARININ BELİRLENMESİ

SIFIR ATIK KURULUMU NEDİR?

Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.


SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU AŞAMALARI

1- Odak Noktalarının Belirlenmesi

Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılmasından sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bunlar sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Bursa okul/kurumlarının odak noktası ekibi oluşturma işlemleri EVeP16 yazılımında yapılmaya başlanmıştır.