SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK TANITIM / YOL HARİTASI

Kurum içi atıkların etkin yönetimi 4 aşamadan meydana gelmektedir.

1- VERİ TOPLAMA

Kurum içi ofis ve diğer ünitelerde (yemekhane, fotokopi, vb.) kaynağına göre çıkabilecek atık türü ve miktarlarının belirlenmesi, atık biriktirme yöntemlerinin ortaya konulması, sıfır atık yönetim merkezine ilişkin mevcut atık yönetiminin incelenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

2- ATIK AZALTIM SEÇENEKLERİNİ BELİRLEME

Veri analizi sonuçları değerlendirilerek, ofislerde ve diğer ünitelerde meydana gelen atık oluşumunun mümkün olduğunca önlenmesi ve atık azaltım uygulamalarına yönelik aksiyonların belirlenmesi faaliyetleri bu adımda yürütülecektir.3- ATIK AYRIŞTIRMA UYGULAMALARI VE GERİ KAZANIM STRATEJİLERİNİ BELİRLEME

Mevcut atık yönetiminin incelenmesi sonrasında, bu süreçte kurum içinde kullanılacak konteyner türleri, ayrı toplanacak atık türleri, toplama yöntemleri ve sıfır atık yönetim merkezinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımına yönelik hedef ve aksiyonlar ile performans göstergeleri belirlenecektir.

Ofis ve diğer ünitelerden çıkabilecek atık türleri aşağıda verilmiştir:

  • Kâğıt, karton
  • Toner - kartuş
  • Plastik ve karton bardaklar
  • Kırtasiye malzemeleri
  • Gıda ambalajları
  • Mobilya
  • Pil ve e-atıklar
  • Yemek hazırlama ve sonrası atıkları
  • Raf ömrü dolmuş gıdalar
  • Çay posası

Geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri; ofislerde ve diğer ünitelerde kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşüm sistemine entegrasyonu ve organik atıkların kompost ürününe dönüştürülerek geri kazanım uygulamalarını kapsamaktadır.

4- İZLEME VE KONTROL

İzleme ve kontrol sürecinde belirlenen hedef, aksiyon ve performans göstergeleri takip edilecektir. Çalışmadaki eksikliklerin ve/veya iyileştirilecek kısımların tespit edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması açısından ilk altı ay önemlidir.

İlk altı aylık dönemde haftalık bazda ayrıştırma verimi, ayrıştırılan atık miktarı, ekipman analizi, geri dönüşüm ve geri kazanım oranı izlenecek ve raporlanacaktır. İzleme ve kontrol sürecinde istenilen ayrıştırma verimine ulaşılması ile aylık raporlamalara geçilecektir.

Kurumlarda azaltılan atık miktarı, türlerine göre ayrı toplanan atık miktarı, geri dönüşüm ve geri kazanım oranları aylık olarak yıl sonunda raporlanacaktır.