ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI

SIFIR ATIK / ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI
2019-2020 DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Yöntemi

Genel Konular:

• Yarışma kategorileri birbirinden bağımsız olarak ve okul türlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.
• Her kategoride ilk üç dereceye giren çalışmalar okul türlerine göre ayrı ayrı açıklanacak ve ödül alacaktır.
• Her kategorideki çalışmaların öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve düşüncelerini yansıtması beklenmektedir.
• Yarışmalara katılan proje ve eserlerin telif hakkı Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışmalara katılan tüm proje ve eserleri istediği şekilde sergileyebilir ve yayınlayabilir.
• Tüm kategoriler kendi içlerinde konu ayrımı yapılmadan değerlendirilecektir. (Enerji verimliliği, atıkların dönüşümü vb.)

Proje Kategorisi Değerlendirmesi:

• Proje kategorisinde hazırlanan çalışmalar 30.04.2020 tarihine kadar öğrenci adına okul müdürlükleri tarafından üst yazı ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. Gönderilen projeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince değerlendirme yapılmadan 11.05.2020 tarihine kadar üst yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
• İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından gönderilen çalışmalar Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan; İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin bulunduğu komisyon tarafından değerlendirilerek Bursa’da ilk üç dereceye giren çalışmalar ilan edilecektir. Dereceye giren projelerin ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde düzenlenecek törenle verilecektir.
• Sadece il sıralamasında ilk üç dereceye giren projelere ödül verilecektir.

Resim ve Sıfır Atık Temalı Tasarım Kategorileri Değerlendirmesi:

• İlkokul ve ortaokul öğrenimini gören öğrenciler için Resim ve Atıkların Kullanımı İle İlgili En İyi Tasarım kategorilerindeki çalışmalar iki aşamada değerlendirilecektir.
Birinci Aşama: Çalışmalar okul müdürlükleri tarafından 30.04.2020 tarihine kadar üst yazı ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonları tarafından oluşturulan değerlendirme kurulları tarafından kategorilerine ve okul türlerine göre değerlendirilen ve ilk 3 dereceye giren çalışmalar 11.05.2020 tarihine kadar üst yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek.
İkinci Aşama: İlçelerde ilk üç dereceye giren çalışmalar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında; İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek Bursa’da ilk üç dereceye giren çalışmalar ilan edilecektir. Dereceye giren çalışmaların ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde düzenlenecek törenle verilecektir.
• Sadece il sıralamasında ilk üç dereceye giren çalışmalara ödül verilecektir.
• Anaokulu öğrencileri için il sıralaması yapılmayacaktır. Her ilçe komisyonu kendi ilçelerindeki en iyi 3 resim çalışmasını belirleyerek 11.05.2020 tarihine kadar üst yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderecektir. Gönderilen bu çalışmaların hepsi ödüllendirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30.04.2020 / 17:00

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 08.05.2020 / 17:00

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 28.05.2020 / 17:00

Ödüllerin Verilme Tarihi: 05 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

Her kategoride dereceye giren çalışmaların ödülleri 2020 Mayıs ayı içerisinde EVeP16 Sisteminde duyurulacaktır.Not:

1-Ödül yeri ve zamanı okullara bildirilecektir.

2- Yarışmaya katılan tüm eserler ödül günü sergilenecektir.

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr