SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / PROJELER / ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA PROJESİ

ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA PROJESİ

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kamu Enerji Yönetim Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Elektronik Atık Toplama Projesi ile Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların kontrolünü sağlamak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan atık elektrikli ve elektronik cihazları toplayarak geri dönüşümünü sağlamak, çevre ve insan sağlığını korumak, atık miktarının azaltılmasını ve kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Projenin teknik şartnamesi için tıklayınız.