“YAĞINI DÖKME GELECEĞİNİ KİRLETME” ÖDÜLLÜ BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA KAMPANYASI

SIFIR ATIK / BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA KAMPANYASI

“YAĞINI DÖKME GELECEĞİNİ KİRLETME”
ÖDÜLLÜ BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA KAMPANYASI


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 17 İlçe Belediyesi ve lisanslı bitkisel atık yağ toplama firmaları ile birlikte okullar/kurumlar arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası 2020-2021 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecektir. En çok bitkisel atık yağ toplayan okullar 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende ödüllendirilecektir.

"YAĞINI DÖKME GELECEĞİNİ KİRLETME" bitkisel atık yağ toplama kampanyası ile amacımız; bitkisel atık yağları kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak (biyodizel), Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.

A) Kampanyanın tarafları: Bursa Büyükşehir Belediyesi , Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 17 İlçe Belediyesi ve Lisansı Bitkisel Atık Yağ Toplama Firmaları,

B) Kampanyanın amacı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan anaokulları, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liselerden bitkisel atık yağları toplamak, her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyaları ile öğrencilere bitkisel atık yağ toplama alışkanlığını kazandırmak.

C) Kampanyanın hedefleri: Bitkisel atık yağları düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak (biyodizel), okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.

D) Kampanya süresi: Kampanya 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresince uygulanacaktır. Kampanya süresince okullarda toplanacak bitkisel atık yağlar, belediyeden yetkilendirilmiş lisanslı bitkisel atık yağ toplama firmalarınca okul idarelerinin talebiyle teslim alınacaktır.

E) Kampanyanın değerlendirmesi İlçe: Kampanya süresince; İlçe genelinde öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın her ilçede en çok bitkisel atık yağ toplayan Okul/Kurum İlçe Belediyesince birincilik ödülü ile ödüllendirilecektir.

F) Kampanyanın değerlendirmesi İl: Kampanya süresince; İl genelinde öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın en çok bitkisel atık yağ toplayan Okul/Kurum 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende ödüllendirilecektir.

G) TARAFLARIN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

Bursa Büyükşehir Belediyesi;

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası sürecinin koordinasyonu ve kampanya tanıtımının yapılması. 5 Haziran dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında yapılacak ödül törenine yönelik salon tahsisi, ikram ve ağırlama giderlerinin karşılanması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine katkı sağlanması, ulusal ve yerel basına duyurularının yapılması.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü;

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası için gerekli Resmi yazışma ve olurlarının alınması, kampanya duyurusunun tüm okul/kurumlara yapılması ile sürecin koordinasyonundan sorumludur. Tüm okulların katılımını sağlamak, okullarda eğitim ve duyuların yapılması dünya çevre gününe katılacak okulların belirlenmesi ve organize edilmesi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları;

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası için gerekli resmi yazışma ve olurlarının alınması, ulusal arenada tanıtım ve duyuru yapılması eğitim faaliyetlerine katkı sunmak, mevzuat konusunda yarışma toplamayı denetlemek, bitkisel atık toplama firmalarının faaliyetlerini denetlemek firmaların yükümlüklülerini yerine getirmesinde gerekli koordinasyon sağlamak, veri girişlerini kontrol etmek.

İlçe Belediyelerinin Görevleri;

1. Kampanya sorumlusu belirlemek, iletişim bilgilerini İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile okul ve kurumlara duyurmak
2. Kampanya dâhilinde İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile yapılması gereken resmi görüşmeleri ve yazışmaları yapmak,
3. Bitkisel atık yağ toplama firmaları tarafından temin edilecek kampanya malzemelerinin teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, her okula en az 1 adet bitkisel atık yağ bidonu temin edilmesini sağlamak, bidonların görsel tanıtım ve bilgilendirmeleri için gerekli giydirmeleri yapmak veya yaptırmak,
4. İlçesindeki anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ve liseleri EVeP16 Sisteminden tespit etmek, iletişim bilgileri, sorumlu öğretmen vb bilgileri içeren bir çizelgeleri lisanslı bitkisel atık toplama firmalarına vermek,
5. Okullarda biriken atık yağları tutanak karşılığı lisanslı bitkisel atık toplama firmalarınca teslim alınıp, kayıt altına alınmasını sağlamak,
6. Lisanslı bitkisel atık yağ toplama firmalarınca kampanya süresince aylık olarak tutanak karşılığı toplanan bitkisel atık yağların aylık toplam miktarını lisanslı firmadan alıp, İl Millî Eğitim Müdürlüğü EVeP16 sisteminden kontrolünü sağlamak,
7. Gerekli durumlarda, okullarda birikecek atık yağları tutanak ile tartarak teslim almak, uygun bir yerde depolamak ve/veya lisanslı bitkisel atık toplama firmasına teslim etmek,
8. Kampanya esnasında yapılacak eğitim çalışmalarını düzenlemek veya düzenlenecek eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak,
9. Dünya çevre günü kapsamında ilçesinde dereceye giren okulları ve özel eğitim kurumlarını talep etmeleri durumunda ulaşım faaliyetlerini sağlamak,
10. İlçe içerisinde okullarda doğabilecek sorunları eş zamanlı olarak İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne raporlamak,
11. Billboardlarda kampanyaya yer vermek.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Firmalarının Görevleri;

1. Kampanya sorumlusu görevlendirmek, okul/kurum müdürleri ile iletişimlerini sağlamak,
2. Kampanya için gerekli olan toplama kutularını, bilinçlendirme malzemelerini, ödülleri ve teşekkür belgelerini temin etmek,
3. Okullarda birikecek atık yağları tutanak ile tarttırıp teslim almak, uygun bir yerde kampanya süresince depolamak, kampanya süresince toplanan atık yağlarını biodizele dönüşmesi için geri dönüşüm tesisine teslim etmek,
4. Belediye tarafından düzenlenecek atık yağ kampanyasıyla ilgili yapılacak eğitim çalışmalarına dahilinde katılmak,
5. Okullarda tutanak karşılığı alınan bitkisel atık yağları kayıt altına alınmak,
6. Toplama ekipmanlarını temin etmek,
7. Talep edilmesi durumunda yılda bir kez dereceye okulların tesis gezisini tüm maliyeti ile organize etmek,
8.Toplama yapılan ton üzerinden yapılacak hesaplama ile yıl sonunda okullara verilecek hediyeleri finanse etmek,
9.Tüm okullardan alınan bitkisel atık yağlar alım yapan lisanslı firma ve belediye toplama sisteminde Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistem/ MoTAT / Kütle Denge Sistemi) girilecektir. MoTAT girişleri aylık olarak yapılacaktır. Yapılan beyanlar elektronik posta ile İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Okul/Kurum Yetkilisinin Görevleri;

1. Bitkisel Atık Yağ Toplama kampanyası için Okul/kurumlarda gerekli altyapıyı oluşturmak,
2. Okul/Kurumdaki öğrencilerin bitkisel atık yağ toplama konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını düzenlemek,
3. Okullarda biriken atık yağları tutanak karşılığı tartarak lisanslı bitkisel atık toplama firmasına teslim etmek,
4. Teslim tutanağındaki Bitkisel Atık Yağ Miktarı, Teslim Tarihi-Saati, Toplama Şekli, Araç Türü, Araç Plâkası, Teslim Eden, Teslim Alan ve Tutanak (PDF) bilgi ve belgeleri EVeP16 Sistemine yükleyip, kayıt altına almak,
5. Kampanya için okul/kuruma teslim edilen toplama ekipmanlarını korumak, yıpranma ve çalınma gibi durumlarda kurumlara Belediye-Lisanslı Firmaya bilgi vermek.

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr