BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMI

PROJE PLANLAMA

Proje Planlama

Binalar için yapılacak proje planlamasının, ilgili disiplinleri içerecek proje ekibi oluşturularak; Yeşil Sertifika Uzmanı'nın sürce dâhil edildiği, ayrıntılı proje kapsamının belirlendiği, arazi ve ulaşım bağlantılarının seçiminin sürdürülebilirlik ilkelerine göre yapıldığı bütünleşik bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
İlgili disiplinleri içeren proje ekibinin oluşturulması Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Yeşil Sertifika Uzmanı'nın sürece dâhil edilmesi 4 4 5 5 5 5 8 8 5 5 7 7 7 7
Ayrıntılı proje kapsamının belirlenmesi Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Sürdürülebilir arazi ve ulaşım bağlantılarının seçimi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TOPLAM 14 14 15 15 15 15 18 18 15 15 17 17 17 17
Z: Gerçekleştirilmesi zorunlu alanı ifade eder.

İlgili Disiplinleri İçeren Proje Ekibinin Oluşturulması

Amaç: Bu kriter, karar verme sürecinde etkili olmalarını sağlamak üzere; projenin başlangıcından itibaren tüm süreçte yer alacak proje ekibini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. Proje ekibini belirlemek
  • Mimar
  • İnşaat mühendisi
  • Makine mühendisi
  • Elektrik / Elektrik - Elektronik mühendisi
  • Proje yöneticisi
  • Genel yüklenici ve alt yükleniciler (Eğer belirlenmiş ise)
 2. Proje ekibinde yer alanların görev ve sorumluluklarını belirlemek
 3. Proje organizasyon şemasını hazırlamak
Belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur.

Yöntemler: 'Proje Ekibi Görev ve Sorumluluk Çizelgesi'nin ve 'Organizasyon Şeması'nın varlığı kontrol edilmelidir. ^

Yeşil Sertifika Uzmanı'nın Sürece Dâhil Edilmesi

Amaç: Bu kriter, projenin performans hedeflerini belirlemek üzere Yeşil Sertifika Uzmanı'nın tasarım sürecine dâhil olarak proje aşamasından başlayıp sertifika alımına kadar katkı sağlaması amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. Yeşil Sertifika Uzmanı'nı projenin tasarım aşamasına başlanmadan sürece dâhil etmek
 2. Yeşil Sertifika Uzmanı'nın görev ve sorumluluklarını belirlemek

Yöntemler: Yeşil Sertifika Uzmanı Sözleşmesi'nin varlığı kontrol edilmelidir. ^

Ayrıntılı Proje Kapsamının Belirlenmesi

Amaç: Bu kriter, proje hedefleri (bütçe, zaman) ile son kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda proje kapsamını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. Proje kapsamını ayrıntılı bir şekilde belirlemek
Belirtilen gerekliliğin yerine getirilmesi zorunludur.

Yöntemler: 'Proje İhtiyaç Programı'nın varlığı kontrol edilmelidir. ^

Sürdürülebilir Arazi ve Ulaşım Bağlantılarının Seçimi

Amaç: Bu kriter, binaya ait arazinin yer seçiminde;

 1. Doğal analizler ile uygunluk düzeyi en yüksek olan,
 2. Güneşlenme ve yön analizi ile en uygun konumda yönlenmiş,
 3. Farklı ulaşım modları ile desteklenen,
 4. Kamu hizmet noktalarına en yakın,
 5. Bisiklet ile ulaşımı destekleyen,
 6. Kentin mevcut yapı stoğu içinde yenilenme oluşturan ya da kentin dış çeperinde gelişme oluşturan bir fonksiyonu olmasını amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. Arazi seçiminde, aşağıda belirtilen ve Yeşil Sertifika Yerleşme Değerlendirme Kılavuzu'nda da yer alan; 'Bölgesel ve Yakın Çevre Profili' (BOL) ve 'Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi' (AKE) temalarındaki ilgili kriterlerinin yerine getirilmesi zorunludur.
  1. Proje alanının bölge ve yakın çevresi içinde değerlendirilmesi
  2. Proje alanına ait 'Yerleşime Uygunluk Etüdü ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlanmış olması
 2. Aşağıda belirtilen AKE temasının ilgili kriteri yerine getirildiğinde, 1 puan alınabilmektedir.
  1. Güneşlenme durumuna göre yerleşilebilir alan tercih edilmesi
 3. Aşağıda belirtilen AKE temasının ilgili kriterlerinden herhangi bir tanesi yerine getirildiğinde, 1 puan alınabilmektedir.
  1. Daha önce herhangi bir işlev ile kullanılmış hâlihazırda boş olan alanın yeniden kullanımı
  2. Hâlihazırda kullanılan eskimiş yapı stoğu bulunan alanın temizlenerek yeniden kullanımı
  3. Hâlihazırda kentsel dönüşüm / iyileştirme vb. ilan edilmiş alanın tercih edilmesi
  4. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmeksizin sosyal / fiziksel / ekonomik çöküntü alanının tercih edilmesi
 4. Aşağıda belirtilen, Yeşil Sertifika Yerleşme Değerlendirme Kılavuzu'nda yer alan, 'Ulaşım ve Hareketlilik' (UHA) temasının ilgili kriterlerinden yerine getirilen her bir kriter için;
  1. Çevreye duyarlı farklı ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği ve erişilebilirliği yüksek alanların tercih edilmesi
  2. Toplu taşıma durakları ile fonksiyonlar arası erişim mesafelerinin uygunluğunun sağlanması ve proje alanının toplu taşıma sistemi ile ilişkisinin kurulmuş olması
  3. Yeşil/açık alanlara ve kamu hizmet noktalarına (Sağlık ocağı, okul, kreş vb.) erişimin sağlanması ve artırılması
  4. Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi / desteklenmesi
 5. 1'inci maddede belirtilen zorunluluk yerine getirilip; 2'inci, 3'üncü, 4'üncü maddelerden en az 1 puan almak koşuluyla, 4'üncü maddede belirtilen (UHA) temasının ilgili kriterlerinden herhangi birinden biri daha yerine getirildiğinde tam puan alınabilmektedir.

Yöntemler: Yeşil Sertifika Yerleşme Değerlendirme Kılavuzu'nda yer alan 'Bölgesel ve Yakın Çevre Profili' (BOL), 'Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi' (AKE), 'Ulaşım ve Hareketlilik' (UHA) temalarındaki ilgili kriterlerde belirtilen yöntemler kullanılmalıdır. ^