BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMI

YAPIM

Yapım

Yeni ve mevcut binalar için yapımın; güvenli ve yeterli erişimin sağlandığı, şantiye gürültüsünün kontrol altına alındığı, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlandığı, düşük enerji ve su tüketiminin sağlandığı ve atıkların çevreye zarar vermeden yönetiminin sağlandığı bütünleşik bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Güvenli ve yeterli erişimin sağlanması 6 6 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8
Şantiye gürültüsünün kontrol altına alınması 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Enerji ve su tüketiminin kontrolü 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9
Atıkların çevreye zarar vermeden yönetiminin sağlanması 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5
TOPLAM 20 20 22 22 22 22 26 26 22 22 24 24 27 27
Z: Gerçekleştirilmesi zorunlu alanı ifade eder.

Güvenli ve Yeterli Erişimin Sağlanması

Amaç: Bu kriter, yapım aşamasında güvenli ve yeterli erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. Şantiye alanı içinde ve dışında güvenli ve yeterli erişim sağlamak

Yöntemler: Güvenli ve yeterli erişimin sağlanması aşağıdaki adımları içermelidir;

 • Şantiye alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi,
 • Şantiye alanı içinin ve dışının yeterli düzeyde aydınlatılması,
 • Şantiye sınırları için yeterli bariyerlerin kullanılması,
 • Tüm erişimlerin temiz ve çamurdan arındırılmış olması,
 • Şantiye içinde ve dışında yeterli yönlendirme ve işaretlemelerin yer alması.

Belirtilen gereklilikler, yeni binalarda yerinde kontrol edilerek değerlendirme yapılacak ve ilgili fotoğraf, rapor ve belgeler ile desteklenecektir. Mevcut binalarda ise; belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin ilgili tutanak, fotoğraf, rapor ve belgeler sunulacaktır. ^

Şantiye Gürültüsünün Kontrol Altına Alınması

Amaç: Binanın, yapım aşamasında yaydığı gürültünün; yakındaki gürültüye, hassas binalara ve alanlara etkisini kontrol altına almak amaçlanmaktadır.

Gereklilikler: Aşağıda belirtilen gerekliliklerden biri yerine getirildiğinde kriterden tam puan alınabilmektedir.

 1. Binanın 800 metre yarıçapındaki çevresinde çok hassas kullanımlı ve orta derecede hassas kullanımlı bina ya da alanlar bulunmamasının harita ile kanıtlanması durumunda; kriter gerekliliği sağlanır.
 2. Binaya en yakın gürültüye çok hassas kullanımlı ya da orta derecede hassas kullanımlı bina veya alanda, ses seviyesi takip sistemi kurulması ve ses seviyesi LAeq,1dk> 70 dBA veya darbe sesi LCmax> 100 dBC durumları için; bu sınır değerlerin altına düşürecek önlemler planlanması (Şantiye gürültüsü raporu) ve önlemlerin uygulanması durumunda; kriter gerekliliği sağlanır.

Yöntemler: Kriter gerekliliğinin sağlanması için, aşağıdaki yöntemlerin kullanılması zorunludur.

Ses seviyesi takip sistemi, değerlendirilecek çok hassas kullanımlı (Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış olan oteller hariç diğer oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar) ya da orta derece hassas kullanımlı (İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri) bina veya alanda, 24 saat boyunca, her dakikada bir kaydedecek şekilde gürültü seviyesi ölçümü yapılmalıdır. Gürültü seviyesi ölçümleri, TS ISO 1996-2 standardına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Gürültü seviyesi takip sistemi, ses seviyesi LAeq,1dk> 70 dBA veya darbe sesi LCmax> 100 dBC durumlarında şantiyedeki bir görevliyi uyarmalıdır. Şantiyedeki görevli, ses seviyesini bu sınır değerlerin altına düşürecek önlemlerin uygulanmasından sorumludur.

Akustik uzmanının, ses seviyesini düşürecek önlemleri belirlemiş olması gerekmektedir. Bu önlemleri belirlemek için TS ISO 9613-2 standardına göre hesaplama yapmış olması gerekmektedir. ^

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması

Amaç: Bu kriter, yapım aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği' maddelerinde belirtilen hususları yerine getirmek
Belirtilen gerekliliğin yerine getirilmesi zorunludur.

Yöntemler: 'İşç̧̧i Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürleri'nin varlığı kontrol edilmelidir. ^

Enerji ve Su Tüketiminin Kontrolü

Amaç: Bu kriter, yapım aşamasındaki enerji ve su tüketimini kontrol ederek, verimli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. Şantiye aktivitelerinden kaynaklanan enerji (kWh) ve su (m3) tüketimleri kayıt altına alınmalıdır (Tüm yapım süreçlerinin tamamlanması için gerekli iş makinaları ve ekipmanları ile şantiye mobilizasyonunda kullanılan miktarları içerecek şekilde).

Yöntemler: İlgili belgelerden inceleme yapılacaktır. ^

Atıkların Çevreye Zarar Vermeden Yönetiminin Sağlanması

Amaç: Bu kriter, yapım aşamasındaki şantiye aktivitelerinden kaynaklanan atıkların; çevreye zarar vermeden yönetiminin ve etkin geri dönüşümünün sağlanmasını amaçlamaktadır.

Gereklilikler:

 1. Yapım aşamasında ortaya çıkan atık türü ve miktarının belirlenerek; şantiye alanında nasıl biriktirileceği ve geri dönüşümünü de içeren yönetimi bir plan dâhilinde açıklanmalıdır.

Yöntemler: 'Atık Yönetimi / Geri Dönüşüm Planı'nın varlığı kontrol edilmelidir. ^