YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

YENİDEN KULLANILAN, İYİLEŞTİRİLEN YA DA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN MALZEME KULLANIMI

Yeniden Kullanılan, İyileştirilen ya da Geri Dönüştürülebilen Malzeme Kullanımı

Yapı malzemelerinin geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması ve iyileştirilmesi ile atık sahasına gönderilecek olan inşaat atıklarını azaltacak uygulamaların teşvik edilmesi ile toplam kaynak kullanımının azaltılması ve atık oluşumunun engellenmesi amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Kurtarılmış malzemelerin kullanılması 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
Sökülebilir, takılabilir, bitmiş ön yapımlı ürünlerin kullanılması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Geri dönüşüm içeriğine sahip ürünlerin kullanılması 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
Bina ömrünü tamamladıktan sonra malzemenin binadan ayrılma sürecinin planlanması 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13
TOPLAM 26 29 26 29 26 29 26 29 26 29 26 29 26 29

Kurtarılmış Malzemelerin Kullanılması

Amaç: Doğal kaynaklara olan gereksinimi ve atığı azaltmak için malzemelerin ve ürünlerin yeniden kullanılarak; doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi sürecinde açığa çıkan çevresel etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

  1. Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %5'inin önceden başka bir projede kullanıldıktan sonra kurtarılmış malzeme olması gerekmektedir.

Yöntemler: Yeniden kullanılacak olan malzemeler, mevcut binadan olduğu gibi başka kullanılmış binalardan da tedarik edilebilir.

Taşıyıcı elamanlar (döşemeler ve çatı döşemeleri gibi), cephe malzemeleri (pencere sistemleri, kabuk, karkas gibi), daimi olarak tespit edilmiş iç yapı elemanları (duvarlar, kapılar, döşeme kaplamaları, tavan sistemleri gibi) bu kapsamda değerlendirilebilir.

Mekanik, elektrik ve tesisat elemanları ve özellikle asansör ve diğer cihazlar kurtarılmış malzeme/ürün hesaplamasına dâhil edilmemelidir. ^

Sökülebilir, Takılabilir, Bitmiş Ön Yapımlı Ürünlerin Kullanılması

Amaç: Yapı malzemelerinin/ürünlerinin kullanım ömrü boyunca tespit edildiği binaların değişen koşullar altında oluşabilecek yeni tasarım alternatiflerine uyumlu olmasını sağlamak ve böylece binanın, malzemelerden/ürünlerden kaynaklanabilecek çevre etkisini en aza indirmek ve esnek mimari tasarımı teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

  1. Duvarlar, döşemeler ve çatıda yer alan temel yapı elemanlarının toplam alanının %20'sinin Yapı malzemeleri/ürünleri ve bileşenlerinin sökülebilir, takılabilir bitmiş ön yapımlı olarak geliştirilmesi ve binada uygulanmasıdır.

Yöntemler: Bina projesinin esnek bir tasarıma olanak sunduğu ve projede sökülebilir/takılabilir ön yapımlı olarak geliştirilen yapı malzemelerinin/ürünlerinin ve bileşenlerinin kullanıldığı belirtilmelidir. ^

Geri Dönüşüm İçeriğine Sahip Ürünlerin Kullanılması

Amaç: Geri dönüşüm içeriğine sahip yapı malzemelerine olan talebi artırmak ve böylece hammaddenin çıkarılması ve üretilmesi sürecinde doğal kaynakların kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

  1. Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %20'sinin geri dönüşüm içerikli olması gerekmektedir.

Yöntemler: Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin geri dönüştürülmüş içerikli malzeme yüzdesini hesaplamak için; geri dönüştürülmüş içerikli tüm malzemeler/ürünler ve bunların maliyetleri listelenir. Her bir malzemenin/ürünün, tüketici öncesi ve/veya tüketici sonrası geri dönüşüm içerik yüzdesi ağırlıkça tanımlanır ve listelenir. Bu bilgiler; ürünün üreticisi vb. güvenilir, doğrulanabilir bir kaynaktan temin edilmelidir.

Mekanik, elektrik ve tesisat elemanları ve özellikle asansör ve diğer cihazlar geri dönüştürülmüş malzeme/ürün hesaplamasına dâhil edilmemelidir. ^

Bina Ömrünü Tamamladıktan Sonra Malzemenin Binadan Ayrılma Sürecinin Planlanması

Amaç: Yapı malzemesi/ürünü üreticisinin sorumluluğunda olan bu kriter yapı malzemelerinin/ürünlerin 'beşikten-beşiğe' yaşam döngüsü etkisinin azaltılması; tüketicinin ürünü satın aldığı süreçte ürünün kullanım sonrası nasıl değerlendireceği veya bertaraf edeceği konusunda farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

  1. Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %20'sinin kullanım sonrasında nasıl bir yöntemle yeniden kullanılabileceğinin, geri dönüştürülebileceğinin, geri kazanılabileceğinin ve/veya bertaraf edilebileceğinin; yapı malzeme/ürün üreticisi tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Yöntemler: Malzeme/ürün üreticileri tarafından, TS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartları doğrultusunda malzemelere/ürünlere ait atık politikasının yer aldığı teknik şartnameler hazırlanmalıdır. ^