İNOVASYON BİNA

İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMİŞ OLMASI

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmiş Olması

İzleme, ölçme ve değerlendirme sisteminin gelişmiş olması amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
İzleme - Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

İzleme - Projenin Su, Isı ve Enerji Sürdürülebilirliğini İzleme, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili İnovatif Çözümleri İçeriyor Olması

Amaç: Projenin su, ısı ve enerji sürdürülebilirliğini izleme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili inovatif çözümleri içeriyor olması amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

  1. Projenin sürdürülebilirliğini izlemek, ölçmek ve değerlendirmek ile ilgili inovatif çözümleri içeren Sürekli İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak

Yöntemler: Bina verilerinin izleme, ölçme ve değerlendirmesinin yapılması ile hem sektörel hem bireysel enerji verimliliği, etkin kaynak kullanımının sağlanmasının hedeflendiği İNO 02 K1 kriteri hem tasarım aşamasında BBT modülünde, hem de tamamlanmış uygulama olarak İNO_Bina modülünde puanlandırılabilir. Bu kriterin tasarım ve uygulama aşamasında yerine getirildiğinin kanıtı olarak 'Sürekli İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun sunulması beklenmektedir. ^