ENERJİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ

BİNA ENERJİ PERFORMANSI

Bina Enerji Performansı

Bina enerji performansının ve Referans Binaya kıyasla iyileştirilmiş olması ve CO2 salımının azaltılması amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Ağırlıklı enerji performansının artırılması (Referans Binaya göre enerji tüketimi ve CO2 salımı ağırlıklı iyileştirme oranı) Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z
75
Z: Gerçekleştirilmesi zorunlu alanı ifade eder.

Ağırlıklı Enerji Performansının Artırılması (Referans Binaya Göre Enerji Tüketimi ve CO2 Salımı Ağırlıklı İyileştirme Oranı)

Amaç: Bina enerji ağırlıklı performansının; enerji tüketimi ve CO2 salımı açısından referans binaya göre iyileştirilmesi beklenmektedir.

Gereklilikler: EKV 01 ana temasının amacına uygun şekilde bu başlıktan kazanılabilecek puanlar, binanın ağırlıklı enerji performansının referans binaya göre iyileştirilmesi esas alınarak belirlenir. Değerlendirilmekte olan asıl binanın ağırlıklı enerji performansı binanın işlevi ile doğrudan ilgili olduğundan, bu bölümdeki zorunlu puanların içeriği ve kriterlerden elde edilecek puanların hesaplanması da bina türüne göre değişiklik göstermektedir. Tüm bina tipleri için hesaplamalar, Ulusal Bina Enerji Performansı Hesaplama Programı (BEP-TR) kullanılarak yapılır.

Yöntemler: Ele alınan binanın yıllık enerji tüketimi, BEP-TR aracılığıyla birincil enerji cinsinden hesaplanır.

BEP-TR ile hesaplatılan bina enerji sınıfı, önerilen tasarımın referans bina ile karşılaştırılması sonucunda elde edilmektedir. Değerlendirilmesi yapılmakta olan bina "asıl bina", karşılaştırmada kullanılacak olan hayalî bina ise "referans bina" olarak tanımlanmaktadır. Türkiye için belirlenen referans bina özellikleri, "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-26)" ile belirlenmiştir. Mevcut binalar için referans bina ise binanın iyileştirme yapılmadan önceki mevcut hâlidir. ^