YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

SAĞLIKLI ÜRÜN BEYANI

Sağlıklı Ürün Beyanı

Malzeme temininde çevresel sürdürülebilirlik politikasının oluşturulması ile iç mekân bitiş malzemelerinde, donanımlarında ve dış mekânda kullanılacak bazı malzemelerin içerdiği Uçucu Organik Bileşiklerin düşük salımda olmasının sağlanarak kullanıcılar için sağlıklı bir iç ortamın sunulması amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Malzeme Uçucu Organik Bileşik salım seviyesi 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5
Malzeme içeriği 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
TOPLAM 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 16

Malzeme Uçucu Organik Bileşik Salım Seviyesi

Amaç: Hava kalitesine, insan sağlığına, verimliliğe ve çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin yoğunluğunu azaltmaktır.

Gereklilikler:

  1. Malzeme üreticileri ve proje ekibine yükümlülük getiren bu puanlamada; bina projesinde iç ortamda, yüzeysel bölgelerdeki en son katmanda bulunan malzemelerin/ürünlerin içerdikleri UOB miktarları, iç ortama yaydıkları UOB salımları ve bu salımların nasıl bir deneysel yöntemle tespit edildiği beyan edilmelidir.

Yöntemler:

UOB salım türleri, bunların iç ortamda mekânın işlevine göre değişen sınır değerleri ve salım miktarı sınır değerleri; standartlarda verilen gereklilikleriyle uyumlu olacak şekilde belirlenmeli ve ölçülmelidir. ^

Malzeme İçeriği

Amaç: Yaşam döngüsü boyunca kimyasal içerikleri açısından çevreye zararlı etkisi olmayan malzeme ve ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Gereklilikler: Bina projesinde bulunan malzemelerin/ürünlerin kimyasal içerikleri, kabul görmüş bir yöntem ile belirtilmeli; ürünün üretim aşamasında kullanılan zararlı maddeler belirlenmelidir.

Yöntemler:

Malzemelere ait 'Sağlık Ürün Bildirimleri' ve 'Malzeme Güvenlik Bilgi Formları' hazırlanmalıdır. ^