İÇ ORTAM KALİTESİ

HAVA KALİTESİ

Hava Kalitesi

Binalarda iç mekân konforunu sağlayacak ölçüde standardlara uygun taze hava girişinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Doğal veya mekanik havalandırma yöntemlerinde iç mekân konforunu sağlayacak ölçüde TS EN 16798-1 standardına uygun taze hava girişinin sağlanması 16 16 Z
25
Z
25
Z
25
Z
25
Z
26
Z
26
Z
25
Z
25
Z
25
Z
25
Z
25
Z
25
Z: Gerçekleştirilmesi zorunlu alanı ifade eder.

Doğal veya Mekanik Havalandırma Yöntemlerinde İç Mekân Konforunu Sağlayacak Ölçüde TS EN 16798-1 Standardına Uygun Taze Hava Girişinin Sağlanması

Amaç: Yeşil Bina'larda iç mekân konforunu sağlayacak ve kullanıcı sağlığını koruyacak ölçüde, standartlara uygun miktarda taze hava girişinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

  1. Gerekli taze hava miktarının mekanik havalandırma yoluyla sağlanması durumunda, TS EN 16798-1 standardına uygun taze hava miktarının sağlandığının izleneceği bir düzeneğin kurulmuş olması ve taze hava miktarının bu standart değerden -%10 sapması durumunda; düzeneğin alarm verecek şekilde planlanmış olması gereklidir.
  2. Gerekli taze hava miktarının doğal havalandırma yoluyla temin edilmesi durumunda ise; CO2 sensörünün olması zorunludur. Sensörün, PPM sınır değeri aşıldığında alarm verecek şekilde ayarlanması gereklidir.
  3. Konut dışı binalarda, doğal havalandırmanın kullanılmasının uygulanabilir olduğu durumlarda binada mümkün olduğu kadar doğal havalandırma kullanılması gereklidir. Doğal havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda (dış hava kirliliği, gürültü, rüzgâr, güvenlik vb.) gerekçelendirilerek mekanik havalandırma kullanılabilir.

Yöntemler: Temel olarak; TS EN 16798-1, ASHRAE 62.1 ve CIBSE-AM 10'da tanımlanan yöntemler izlenecek ve gerektiğinde kaynaklar bölümünde verilen diğer kaynaklardan da yararlanılacaktır. ^