YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

YEREL KAYNAK KULLANIMI

Yerel Kaynak Kullanımı

Yapı malzemesinin oluşum enerjisinin ve çevreye olan zararlı salımlarının en düşük seviyede tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Yapı malzemelerinin en fazla 200km çap içerisindeki alandan temin edilmesi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Yapı Malzemelerinin En Fazla 200km Çap İçerisindeki Alandan Temin Edilmesi

Amaç: Yerel çevreden çıkarılan ve üretilen yapı malzemesi ve ürünlerine talebi artırmak ve böylece yerel malzeme kullanımını desteklemek ve ürünlerin taşımacılığından kaynaklanan çevre etkilerini azaltmak amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

  1. Bina projesine tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %20'si; proje şantiyesinin en fazla 200 km yarıçapındaki bölgeden çıkarılmış/hasat edilmiş/geri kazanılmış ya da üretilmiş yerel malzemelerden sağlanması gerekmektedir.

Yöntemler: 200 km yarıçap içinde demir yolu veya deniz yolu ile taşınan yapı malzemesi ve ürünlerin toplam maliyeti, 0,25 ile çarpılır ve demir yolu veya deniz yolu ile taşınmayan yapı malzemesi ve ürünlerin maliyet toplamına eklenir. ^