YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ

YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ / YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ NEDİR?

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika sisteminin hayata geçmesiyle, ülkemizde sürdürülebilir yeşil binaların belgelendirilebilmesi amacıyla ilk defa yerli ve millî bir uygulama olarak hazırlanan "Yeşil Sertifika" sistemi hizmet vermeye başlamıştır.

Binaların Yeşil Sertifika başvuruları yerleşme sahibi/yetkilisi/temsilcisi adına eğitim alarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yeşil Sertifika Uzmanları (YESU)'nın danışmanlığında ve uhdesinde gerçekleştirilecek olup, binaların danışmanlığını üstelenen YESU tarafından bina hakkında hazırlayacağı ilgili bütün kanıt belgeleri değerlendirme kılavuzunda belirtilen kriterlere göre hazırlayacaktır. Hazırlanmış olan bu belgeleri içeren başvuru dosyası YeS-TR üzerinden oluşturulacak ve Yeşil Sertifika Değerlendirme Kuruluşuna iletilecektir. Akabinde Yeşil Sertifika Değerlendirme Kuruluşu adına görevli Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanları (YESDU) tarafından değerlendirilecek kanıt belgelerin değerlendirme kriterleri ve puanlamaları da yine kılavuzda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Yeşil Sertifika Nasıl Alınır?

Yeşil binalar, iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir kentsel gelişimin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Enerji tasarrufu sağlamak, yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve doğaya asgari oranda zarar vermeyi amaçlayan yeşil binaların bu amaçlar doğrultusunda inşa edildiği veya yenilendiği de 'Yeşil Sertifika' ile belgeleniyor.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından verilen 'Yeşil Sertifika' süreci şöyle işliyor;

Bilindiği üzere, binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına; yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların nitelikleri ile yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterlerine ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Türkiye Çevre Ajansı, bu Yönetmelik kapsamında sertifika başvurularını incelemek ve değerlendirme kılavuzlarına uygun nitelikteki binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını kılavuzlara göre değerlendirmek sureti ile sertifikalandırma faaliyetlerini yürütmekte ve kriterleri sağlayan bina ve yerleşmelere ilgili sertifikayı düzenlemektedir.