YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

RADYASYON SALIMI

Radyasyon Salımı

Yapı içinden ya da dışından kullanıcıların radyasyon salımına maruz kalmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Radyasyon belgesinin sunulması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Radyasyon Belgesinin Sunulması

Amaç: Yapı içinde ya da dışında, kullanıcıların radyoaktif salıma maruz kalmasının engellenmesi, maruz kalınan doğal radyasyon seviyesinin yapı malzemeleri nedeniyle artmasının önlenmesi ve toplum üyelerinin alacağı radyasyonun mümkün olan en düşük seviyede tutulması amacıyla bu malzemelerdeki radyoaktivitenin kontrolü amaçlanmaktadır.

Gereklilikler: Malzeme ve ürünün ilgili standartlarla belirlenen sınır değerlerini aşmadığının belgelendirilmesi.

Yöntemler:

 1. Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin aktivite konsantrasyon indisinin Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen sınır değerleri aşmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafınca belirlenen sınır değerleri olmaması durumunda; 'US Environmental Protection Agency' ve 'European Atomic Commission', 'World Health Organization' gibi resmî kurumlar tarafınca belirlenen sınır değerlerini aşmadığının kanıtlanması gerekmektedir.

  Yapı malzemesinin türüne ilişkin ulusal mevzuat ve standartların mevcut olmadığı durumlarda, uluslararası mevzuat ve standartlara göre malzemenin/ürünün radyoaktif salım değerleri belirlenmelidir.

 2. Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenen mevzuat kapsamında doğal ortamlardaki radyasyon seviyeleri radon için izin verilen konsantrasyon seviyelerinin altında olması gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi birinin sağlanması durumunda tam puan alınır.

  Aşağıda belirtilen malzemelerin radyoaktif salım değerlerinin incelenmesi gerekmektedir.

  • Radyum ve Toryum'ca zengin granitler,
  • Portland çimentosu,
  • Yüksek fırın cürüfu ve/veya uçucu kül katkılı portland çimentosu,
  • Sentetik alçı. ^