İÇ ORTAM KALİTESİ

ISIL KONFOR

Isıl Konfor

İç mekânda kullanıcıların ısıl açıdan konforlu olduğunun, uluslararası standartlara uygun şekilde gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Isıl Memnuyitsizlik Yüzdesi İndisinin ve Ortalama Isıl Duyu Göstergesinin TS EN ISO 7730 standardında belirtilen koşulları karşılaması 28 28 25 25 Z
25
Z
25
26 26 Z
25
Z
25
25 25 25 25
Z: Gerçekleştirilmesi zorunlu alanı ifade eder.

Isıl Memnuyitsizlik Yüzdesi İndisinin ve Ortalama Isıl Duyu Göstergesinin TS EN ISO 7730 Standardında Belirtilen Koşulları Karşılaması

Amaç: İç mekânda kullanıcıların ısıl açıdan konforlu olduğunun, uluslararası standartlara uygun şekilde gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Düzenli olarak kullanılan tüm mahaller için 'Fanger Metodu'na göre hesaplanan PPD indisinin standartlarca belirtilen sınır değerin altında olduğunun gösterilmesi ve PMV indisinin TS EN ISO 7730 standardında belirtilen koşulları sağlaması beklenmektedir.

Isıl Konfor ana teması kullanıcıların ısıl açıdan konforlu hissetmeleriyle ilgili ulusal ve uluslararası standartlarca kabul edilen kriterleri dikkate almaktadır. Bu ana temadan puan alınabilmesi için yerine getirilmesi gerekenler ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Gereklilikler:

  1. Isıl konfor analizleri TS EN ISO 7730 standardında açıklanan 'Fanger Metodu'na göre yapılmalıdır. Bu metot kullanılarak, binanın düzenli olarak kullanılan tüm mahalleri için PPD ve PMV indisleri hesaplanmalıdır.
  2. Zorunlu Kriter: Sağlık ve eğitim amaçlı kullanılan binalarda PPD ve PMV indisleri ile ilgili tablolarda verilen zorunlu koşullar sağlanmalıdır.

Yöntemler: Isıl konfor hesaplamaları, ısıl modelleme araçları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. PMV ve PPD indisleri için hesaplanan değerlerine karşılık gelen puan miktarları yeni binalar ve mevcut binalar için ilgili tablolarda sunulmuştur. Tablolarda belirtilen PPD ve PMV indisleri için istenen şartlarının sağlanması koşuluyla da karşılığında yer alan ilgili puan alınacaktır. ^