YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

DAYANIKLI MALZEME KULLANIMI

Dayanıklı Malzeme Kullanımı

Öngörülen bina ömrü süresince bina işlevine uygun, bina bakımını kolaylaştıracak ve çevresel etkilerini azaltacak dayanıklı yapı malzemelerinin seçilmesi, kullanılması ve doğru uygulanması amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Bakım onarım sıklığı 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
Dayanıklı mimari tasarım 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
TOPLAM 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14

Bakım Onarım Sıklığı

Amaç: Bina yapı elemanlarının ve sistemlerinin en iyi şekilde bakımının yapılması, periyodik bakım çizelgelerinin hazırlanması yoluyla alt yapının etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması ve önleyici faaliyetler için yerinde tespitlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Gereklilikler:

 1. Bina projesine ek olarak, dayanıklı ve/veya en az düzeyde bakım gerektiren malzemelerin/ürünlerin kullanıldığı, işletmenin bakım-onarım ve/veya yenileme politikasını oluşturacak çizelgelerin ve satın alma politikasının hazırlanması gerekmektedir. Satın alma politikası, malzeme/ürün yönetimini kapsamalıdır.

Yöntemler: Bakım-onarım/yenileme ve satın alma politikasının hazırlanması gerekmektedir. Bakım-onarım politikasının içeriği aşağıdaki adımlardan oluşmalıdır:

 1. Politikanın amaç ve kapsamı,
 2. Politikanın hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu kişilerin belirlenmesi,
 3. Politikanın nasıl gerçekleştirileceğinin ve ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi,
 4. Periyodik bakım çizelgelerinin zamana bağlı olarak hazırlanması. ^

Dayanıklı Mimari Tasarım

Amaç: Malzeme değişim sıklığını en aza indirmek ve malzeme miktarını en uygun düzeyde tutmak amacıyla, bina içinde ve dışında ortama açık olan yüzeylerin uygun bir şekilde korunması konusunda farkındalığın artırılarak uygulamanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Gereklilikler: Bina alanı içerisinde ve dışarısında; otomobil, yük aracı ve yaya hareketlerinin olduğu alanların tanımlanması ve binanın dışa açık kolayca aşınabilen bölgelerinin hasar görmesinin engellenmesi için dayanıklılık ve koruma konusunda uygun tedbirler projeye dâhil edilmelidir.

Yöntemler: Binada tespit edilen korunmasız bölgeler için uygun dayanıklılık ve koruma yöntemleri aşağıdaki gibi uygulanabilir ve/veya geliştirilebilir:

 1. Ana giriş, kamu alanları, koridor, asansör ve kapıların açıldığı geçit noktalarında yoğun yaya trafiğinin etkisinden korunması,
 2. Depo, dağıtım odaları, koridorlar ve mutfak gibi iç mekânlarda bina yüzeyinden 1 metre mesafeye kadar olan bölgenin araç hareketine karşı korunması,
 3. Tüm otoparkların binanın dış cephesinden 1 metre mesafeye kadar olan ve dağıtım alanlarının 2 metre mesafeye kadar olan bölgesinde; araçların park ederken veya manevra yaparken çarpma olasılığına karşı kaldırım babaları, bariyerler, yükseltilmiş bordürler konumlandırılarak korunması veya önlem alınması,
 4. 2 metre yüksekliğe kadar nispeten sağlam bir duvar tasarlanması,
 5. Koridor duvarlarına koruma rayı uygulanması,
 6. Kapılar üzerine darbe emici levha uygulanması (yük taşıma araçlarının geçtiği kapılar için),
 7. Ana girişlerde, koridorlarda ve kamuya açık alanlarda oluşabilecek yoğun kullanılan alanlarda kolay temizlenen ve zor yıpranan zemin kaplamaların kullanılması. ^