YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ

YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ / SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeşil Sertifika dereceleri, kazanılan toplam ağırlıklı puan miktarına göre belirlenir. Modüllerin her birinden en yüksek 100 puan alınabilmektedir. Her bir modülde kazanılan toplam puanlar, kendi modüllerine ait ağırlık katsayılarıyla çarpılarak; ağırlıklı puanlar elde edilir. Derecelendirmeye esas olan toplam ağırlıklı puan miktarı ise; modüller için elde edilen ağırlıklı puan miktarlarının toplanmasıyla elde edilir.

Ağırlık katsayıları, bina tiplerine göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki iki tabloda yeni ve mevcut binalar için modüllerin ağırlık katsayıları ve toplam ağırlıklı puanları gösterilmektedir.

YENİ BİNA
MODÜL KONUT OFİS EĞİTİM OTEL SAĞLIK AVM DİĞER
Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan
BBT 0,15 15 0,14 14 0,14 14 0,13 13 0,13 13 0,14 14 0,14 14
İOK 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20
YMD 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16
EKV 0,25 25 0,30 30 0,30 30 0,30 30 0,30 30 0,30 30 0,30 30
SAY 0,24 24 0,20 20 0,20 20 0,21 21 0,21 21 0,20 20 0,20 20
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100
İNO +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10

MEVCUT BİNA
MODÜL KONUT OFİS EĞİTİM OTEL SAĞLIK AVM DİĞER
Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan Katsayı Ağırlıklı Puan
BBT 0,10 10 0,10 10 0,10 10 0,10 10 0,10 10 0,10 10 0,10 10
İOK 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20 0,20 20
YMD 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16 0,16 16
EKV 0,26 26 0,30 30 0,30 30 0,30 30 0,30 30 0,30 30 0,30 30
SAY 0,28 28 0,24 24 0,24 24 0,24 24 0,24 24 0,24 24 0,24 24
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100
İNO +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10

Yeşil Sertifika Bina Derecelendirme Sistemi

Bina derecelendirme sistemi için; yeni bina ve mevcut bina için ayrı olarak belirlenen, dört aşamalı bir sertifika süreci geliştirilmiştir.

Yeni Bina / Mevcut Bina

Yeşil Sertifika bina sertifika sürecinin, yeni bina / mevcut bina kategorisi için belirlenen ve sertifika sürecine katkı sağlayacak puanların farklılaşması ile oluşan dört aşaması aşağıdaki gibidir.

Aşama 1: GEÇER Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Puanlama olarak Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen puanlar sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 32 ağırlıklı puan elde edilerek 'GEÇER SERTİFİKA'ya sahip olunur.

Aşama 2: İYİ Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Puanlama olarak Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen puanlar sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 40 ağırlıklı puan elde edilerek 'İYİ SERTİFİKA'ya sahip olunur.

Aşama 3: ÇOK İYİ Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Puanlama olarak Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen puanlar sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 55 ağırlıklı puan elde edilerek 'ÇOK İYİ SERTİFİKA'ya sahip olunur.

Aşama 4: ULUSAL ÜSTÜNLÜK Bu aşamada, tüm zorunlu kriterler sağlanmalıdır. Puanlama olarak Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği ile Su ve Atık Yönetimi'nden istenilen puanlar sağlanacak şekilde, ilgili kriter raporlarının teslim edilmesi ile en az 75 ve üzeri ağırlıklı puan elde edilerek 'ULUSAL ÜSTÜNLÜK SERTİFİKA'ya sahip olunur.