YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

YAPI MALZEMESİ YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ VE ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI

Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Çevresel Ürün Beyanı

Yapı malzemesinin beşikten mezara yaşam döngüsü değerlendirilmesinin hazırlanması ile çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan tercih edilebilir yaşam döngüsü etkileri olan ürün ve malzemelerin kullanımının teşvik edilmesi ve bu doğrultuda malzemeye ait Çevresel Ürün Beyanının temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Çevresel Ürün Beyanında çevre etki değeri düşük olan malzemenin seçilmesi 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10

Çevresel Ürün Beyanında Çevre Etki Değeri Düşük Olan Malzemenin Seçilmesi

Amaç: Yapı malzemesinin en az 'Beşikten-kapıya' 'Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi'nin hazırlanması ile çevresel açıdan tercih edilebilir; yaşam döngüsü boyunca çevre etkisi en aza indirilmiş ürün ve malzemelerin kullanılmasının teşvik edilmesidir.

Gereklilikler:

  1. Aşağıda belirtilen yöntemler doğrultusunda, bağımsız üçüncü taraflar tarafından hazırlanmış dokümanın temin edilmesi ve bu dokümanda yer alan 'Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'nin "Türkiye'de geçerli envanter veri tabanına ve analizine" dayanılarak üretilmesi gerekir. Bu dokümanın geçerliliği beş yıldır.

Yöntemler:

Yöntem 1 - Çevresel Ürün Beyanları veya Sertifikaları: Bina projesine tespit edilmiş en az üç farklı üreticiden sağlanmış; en az on farklı malzeme/ürün, aşağıdaki alt bölüm veya bölümlerle uyumlu olmalıdır. Bu dokümanlar; bağımsız değerlendirme raporlarını, değerlendirme sonucunu, değerlendiricinin ismini, iletişim adresini, değerlendirme veya sertifikalandırma tarihini içermelidir. İlgili standartlarda belirtilen, Çevresel Ürün Beyanları veya Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında verilen Çevre Etiketi, EU ECO LABEL (eko-etiket), NATUREPLUS, CE, beşikten beşiğe (cradle to cradle), FSC, PEFC gibi bir çevre etiketine sahip olması gerekir.

Yöntem 1.1 - Endüstri Çapında Tip III Genel (Jenerik) Çevresel Ürün Beyanı: Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin, TSEN 14025, TS ISO 21930, TS EN 15804 esas alınarak en az 'Beşikten-kapıya' 'Endüstri Çapında Tip III Genel (Jenerik) Çevresel Ürün Beyanı'nın hazırlanması gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasıyla bir ürün hesaplamaya 0,5 katkı sağlar.

Yöntem 1.2 - Ürüne Özgü Tip III Çevresel Ürün Beyanı: Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin, TSISO 14025, TS ISO 21930, TS EN 15804, CEN TR 15941, EN 15942 esas alınarak en az 'Beşikten-kapıya' 'Ürüne Özgü Tip III Çevresel Ürün Beyanı'nın hazırlanması gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasıyla bir ürün hesaplamaya 1,0 katkı sağlar.

Yöntem 2 - Yapı Malzemesi/Ürünün Yaşam Döngüsü Çevre Etkisinin Endüstri Ortalamasının Altında Kalması: Bina projesinde tespit edilmiş malzemelerin/ürünlerin toplam maliyetinin en az %50'sinin, aşağıdaki çevre etkisi kategorilerinden küresel ısınma potansiyel etkisi zorunlu olmak koşuyla en az 3 tanesi göz önünde bulundurularak; üçüncü taraflarca onaylanmış en az 'Beşikten-kapıya' 'Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'nin sunulması gerekmektedir. Malzemelerin/ürünlerin çevre etkisi endüstri ortalamasının altında olmalıdır. Göz önünde bulundurulması gereken etki kategorileri aşağıda yer almaktadır:

  • Küresel Isınma Potansiyeli (Sera gazları), kg CO2 - eşdeğer
  • Stratosferik Ozon Tabakasının İncelmesi, kg CFC11 - eşdeğer
  • Toprak ve Su Kaynaklarındaki Asitleşme, kg SO2 - eşdeğer
  • Ötrifikasyon, kg (PO4)-3 - eşdeğer
  • Fotokimyasal Ozon Oluşumu, NOx ya da Etan, kg etan - eşdeğer
  • Cansız Çevreye Ait Kaynakların Tüketimi, kg Sb - eşdeğer
  • Yenilenebilir Olmayan Enerji Kaynaklarının Tüketimi, MJ ^