ÇEVRE DOSTU OKUL

ÇEVRE DOSTU OKUL / BACA GAZI ANALİZİ

Baca Gazı Analizi

Baca Gazı

Günümüzde atmosfere kesintisiz olarak verilen gazlar nedeniyle hava kirliliği günden güne artış gösterir. Bu nedenle hava kirliliği konusunda çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmaların birçoğu ise kural ve yönetmelikler ve desteklenir. Baca gazı analizi de bunlardan biridir. Doğal dengenin korunmasına ve enerjinin en verimli şekilde tüketilmesine olanak sağlayan bu çalışmalar, yarınlara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına oldukça önemlidir.

Baca Gazı Analizi Nedir?

Elektrokimyasal sensörlere sahip olan elektronik cihazlar yardımı ile baca gazı konusunda yapılan testlerdir. Bu testler, hem çevrenin korunmasına yardımcı olur, hem de işletmelerin performansında artışa neden olur.

Baca Gazı Analizi Neden Yapılır?

Düzenli baca gazı analizine ihtiyaç duyulmasının birçok nedeni vardır. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

 • O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx’ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi
 • Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
 • İslilik ölçümleri
 • Yanma verimlerinin tespiti
 • Gaz ve tozların kütlesel debi tayini
 • Baca gazı sıcaklık ölçümleri
 • Baca gazında nem yüzdesinin belirlenmesi
 • Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin-Furanlar vb.
 • Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi
 • Gaz yoğunluğunun belirlenmesi
 • Gaz hızı profilinin belirlenmesi
 • Gaz debisinin tespiti
 • Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
 • Filtre Performans testlerinin yapılması.
Baca Gazı

Baca Gazı Analizi Nasıl Yapılır?

 • Kazanların yakma ayarları kontrol edilir.
 • Atmosfere atılan gazın özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunur.
 • Atık gazın zararlılık derecesi tespit edilir.
 • Kazanın yanma verimi ölçülür.
 • Baca gazı sıcaklığı, basıncı, debisi ve hava fazlalık katsayısı gibi bilgiler elde edilir.

Bu tür verilerin elde edilmesinin ardından brülör ayarlarının doğru olup olmadığına karar verilir.

Baca Gazı Analizinde Dikkat Edilen Noktalar

Hem küçük hem de büyük işletmelerde periyodik olarak yaptırılması gereken baca gazı analizi, işletmenin cebinden fazla para çıkmasının önüne geçer. Yıllık ortalama verimde işletmenin kayba uğramaması için kayba uğramaması için, baca gazı analizine önem vermelidir. Özellikle duruş zamanlarında ortaya çıkan iç soğuma kayıplarının engellenmesi için:

 • Kazan ve brülör kapasitesine dikkat edilmelidir.
 • Baca kesitinin tayininde özenli hareket edilmelidir.
 • Kazan suyu sıcaklığı ideal seviyede olmalıdır.
 • Sızdırmaz kazanlar kullanılmalıdır.