ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

ÇEVRE DOSTU OKUL / ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

Önce
Sonra

Projenin Amacı

Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'nda tüketilen enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik önlemlerin alınması, bina genelinde kullanılan sistemlerin teknik ve ekonomik açıdan verimli işletilmesi, periyodik bakımlarının zamanında yapılarak hizmet kalitesi ve miktarından ödün vermeden daha az enerji tüketiminin sağlanmasına yönelik iyileştirme önerileri ve projelerinin raporlanması amaçlanmıştır.

Projenin Özeti

Yapılan incelemeye göre, binanın iç aydınlatma projesinde armatürlerde 36W flüoresan armatürlerin kullanımı yer almaktadır. Daha sonra bina iç aydınlatmasının büyük bir kısmının 18W dairesel LED ile değişimi yapılmıştır. Olması gereken aydınlatma şiddeti doğru hesaplanmadığı için binanın genelinde aydınlık şiddeti yetersiz kalmıştır. Şu anki mevcut durumda kullanılan 18W dairesel LED armatürlerin istenilen ışık şiddetini vermediği ve LED sürücülerinin sürekli arıza çıkardığı tespit edilmiştir.

Önce
Sonra

İç aydınlatmalarda standartlar gereği okullardaki dersliklerde, kütüphanelerde, ofislerde, koridorlarda vb. kullanım alanlarında birim alan başına düşen ışık şiddeti 300 lüks olması gerekmektedir. TS EN 12464-1 Standardı göz önünde bulundurulduğunda bina içerisindeki aydınlatmaların (derslik, spor salonu, kütüphane vb.) bu standarda uygun olmadığı ve mevcut aydınlatmaların birim alan başına 300 lüks olması gerekirken yaklaşık değerlerinin 160 lüks olduğu tespit edilmiştir.

Okulun mevcut aydınlatmasında kullanılan 259 adet LED armatürün TSE standartlarına sahip olmadığı ve 1 yıllık olmasına rağmen sürekli sürücü arızaları olduğu tespit edilmiştir. Aydınlatma sistemi gerekli konforu ve sürekliliği sağlayamadığı için eğitim sürecine zarar vermektedir. Bu nedenle LED armatür sistemi ENEC ve TSE belgeli 5 yıl üretici firma garantili ürünlerle dönüşümü planlanmaktadır.

Mevcut durumda yıllık 47.645,60 kWh tüketim olacağı hesaplanmıştır. Ancak aydınlatma armatürleri mekanik balasta sahip olduğundan gerçek güç tüketimi %20-25 daha fazladır. Yıllık bu değer 57.174,72 kWh olarak hesaplanır. İyileştirme sonrası bu tüketim yıllık 24.151,20 kWh olacaktır. Yıllık 33.023,52 kWh tüketimin azaldığı hesaplanmaktadır.

Önce
Sonra

Projenin teknik şartnamesi için tıklayınız.