ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

ÇEVRE DOSTU OKUL / ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

Kapı - Pencere Sistemleri Yapım İşi Teknik Raporu

Sistem Tarifi ve Envanteri

Pencere

Bu bölümde pencere - kapı yapı bileşenleri, yapı malzemeleri ve kalınlıkları, kesit detayları üzerinde belirtilmiş ve ayrıca pencere alanları ile ilgili envanter oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda cam ve pencere bilgileri verilmiştir. Tesis binalarında aynı özellikli cam kullanılmıştır. Ayrıca 3 adet dış kapı metal - ısı yalıtımsız olup tek camlıdır. İmal yılı 2006'dır.

Cam Isıl Geçirgenlik Değerleri
Dış Cam Renksiz Yalıtım Camı 4 mm
Boşluk 12 mm Ara Boşluk (Hava)
İç Cam Renksiz Yalıtım Camı 4 mm
Çerçeve Tipi PVC
Pencere Ağırlıklı U Değeri 3 W/m2K
Cam Alanı 298,36 m2

Ölçümler ve Tespit

Yerinde gözlem yapılarak, kapı ve pencerelerin teknik özellikleri üretici kataloğundan tespit edilmiştir. Herhangi bir ölçüm (termal kamera, U değeri vs.) alınmamıştır.

Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

Pencere U değeri 3,00 W/m2K'dır. TS 825'e göre 2. Bölge'de tavsiye edilen U değeri pencereler için 1,8 W/m2K'dir. Dolayısıyla pencere U değeri tavsiye edilen U değeri üzerinde bulunmaktadır. Mevcut camlar yalıtımlı olduğundan ve ömür boyu maliyet analizleri açısından cam değişimi tavsiye edilmemektedir. Bu bölümde camlara minimum %30 ısı tasarrufu sağlayacak cam film uygulanması tavsiye edilmiştir. Ayrıca 3 adet metal ısı yalıtımsız dış kapının ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile değişimi cam film uygulaması ile birlikte değerlendirilmiştir. Teorik olarak uygulama sonrası mevcut camların U değerinin %30 düşeceği kabulünden hareketle TS 825 hesapları yapılmış olup tasarruf potansiyeli aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Cam Film Uygulaması Sonrası Tasarruf Potansiyeli
Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (kWh/yıl) Tasarruf Potansiyeli (kWh/yıl) Doğalgaz Cinsinden Karşılığı (m3)
Mevcut Durum 514.820
Yalıtımlı Durum 301.791 213.029 20.021
Yalıtımlı + Cam Film Uygulanmış Durum 264.494 37.927 3.565

VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânları

EVÖ (Enerji Verimliliği Önlemi) olarak mevcut camlara dışarıdan cam filmi uygulaması yapılması için maliyet hesapları yapılmıştır.

Buna göre basit geri ödeme süresi 8,65 yıldır.

Teknik şartname için tıklayınız.