ÇEVRE DOSTU OKUL

ÇEVRE DOSTU OKUL / PERİYODİK BAKIMLAR

Periyodik Bakımlar

Periyodik Bakım

Binalarda ve sanayi tesislerindeki kazanların ve bunlara bağlı kalorifer tesisatlarının mevcut yönetmelikler uyarınca projelendirilmesi, yetkili yerlerden sertifika almış kişiler tarafından işletilmesi, periyodik kontrollerinin ve bakım-onarımlarının düzenli olarak yaptırılması toplumun can ve mal güvenliği açısından birinci derecede önem taşımaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli illerde periyodik bakım ve kontrolleri yapılmayan, bilgisizce ve yanlış kullanılan kalorifer kazan kazaları sonucu çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve önemli maddi hasarlar yaşanmıştır.

Periyodik Bakımda Neler Yapılır?

 • Yaz-kış modlarına uygun ısıtma kontrolleri yapılır.
 • Ana esanjör ve davlumbaz temizlenir.
 • Fan motoru kontrol edilir.
 • Brülör enjektörlerinin kontrolü ve temizliği yapılır.
 • Yanma odası yalıtım panellerinin kontrolleri yapılır.
 • Elektrodların kontrolleri ve ayarları yapılır.
 • Elektrik ve elektronik devre kontrolleri yapılır.
 • Pompa ve 3 yollu vananın çalışmasının kontrolü yapılır.
 • Genleşme tankının gaz tarafı ve basınç kontrolü yapılır.
 • Isıtma ve sıcak su kontrolü yapılır.
 • Güvenlik vanasının kontolü yapılır.

Kazanlarınıza Yılda Bir Kere Basınçlı Kap Testi Yaptırın

Periyodik Bakım

Nisan 2013 tarihli 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği"ne göre basınçlı kapların bir yılı aşmayan sürelerde periyodik bakım ve kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir.

Periyodik bakım, ilgili standartlarda belirlenen sürelerde, imalatçının belirlediği şekilde ve yine imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş ehliyetli (sertifikalı) kişilere yaptırılmalıdır. Periyodik bakımlarla karıştırılan ve bu yüzden genellikle ihmal edilen periyodik kontrollerdeki amaç ise "hidrostatik test"tir. Yönetmeliklere göre periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarına temel prensip olarak bir yılı aşmayan sürelerle "hidrostatik test" yapılması gerekmektedir. Ayrıca yapılan bu test ve kontrol işlemlerine ek olarak, her yıl kış mevsimine girerken, yanma testi ve baca gazı analizleri de yapılmalıdır. Test sonucu yapılan düzeltici uygulamalarla verimli yakıt tüketiminde oluşturulan optimizasyon ile kazan ve brülör verimin düzenlenmesi ve tüketicinin her yıl cebinden çıkan yakıt ücretlerinde tasarruf edilmesi sağlanacaktır.

Ancak bilgisizlik ve denetim yetersizliği nedeniyle bu testler genellikle ihmal edilmektedir. Oysa eskiyen, çürüyen, emniyet sistemi çalışmayan kazanlarda, kazalar ya da patlamalar ne yazık ki kaçınılmaz olmaktadır.

Ayrıca ülkemizdeki kazan dairelerinin tamamının süratle kontrole tabi tutularak mevcut durumlarının ortaya çıkarılması, ömrünü tamamlamış ve kullanılması sakıncalı kazanların işletilmesine ivedilikle son verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mevcut yönetmelikler doğrultusunda, kalorifer kazanı ve basınçlı kapların yılda bir kez periyodik bakım, kontrol ve testleri mutlaka yaptırılmalı ve düzenli aralıklarla yapılan tüm bakım, kontrol ve onarımlar kayıt altına alınmalıdır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından 1 Ekim 2017 tarihli 30197 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ"e göre; periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, "mevzuat eğitimi, iş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım, periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve kuralları, ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi, raporlama, çalışma etiği ve sorumluluklar" konularında temel eğitim almakla yükümlüdür. Eğitim almayan ya da eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olamayanlara periyodik kontrolleri yapma yetkisi verilmemektedir.

Periyodik Bakım

Mevcut yönetmelik doğrultusunda, periyodik bakım, kontrol ve testlerin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen, yetkili Muayene Kuruluşlarına yaptırılmasına dikkat edilmelidir.

Kazan İşletme Sertifikası Şart

Geçmişte yaşadığımız kazan patlamalarının, yetkin ve yetkili olmayan kişiler tarafından işletilen kazanlarda gerçekleştiğini unutmamalıyız. Yönetmeliklere göre her iş ekipmanında olduğu gibi kazanların da işletilmesinin ehliyetli kişilerce yapılması gerekmektedir. Ayrıca kalorifer kazanlarında mutlaka emniyet termostatı ve buna bağlı alarm sistemi, ayrıca susuz çalışmayı engelleyici ek sistemin bulunması gerekir. Dolayısıyla konutlarda ve işletmelerde kazancıların, rutin olarak düzenlenen "Sanayi Tipi Kazanlar Yardımcı Personel Yetiştirme Kursu"na katılarak, "Kazan İşletme Sertifikası" almış ehil kişiler olması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sanayi tipi kazanları işletmekte görevli usta ve işçilerin bu kurslara katılımı ve sertifikalandırılması, buhar kazanlarının güvenlik içinde çalıştırılmasının yanı sıra, kazanların ideal işletilmesi neticesinde oluşacak enerji tasarrufu da çevreye ve vatandaşa büyük katkı sağlayacaktır.

Montaj ve Tadilatı Yetkili Firmalar Eliyle Yetkili Mühendislere Yaptırın

Kazan ve ısıtma sistemlerinin montaj ve tadilatlarının da, yönetmelikler gereği Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi almış ve SMM (Serbest Müşavirlik Mühendislik) Belgesi olan makina mühendisleri tarafından hazırlanan projelere göre yapılması gerekmektedir. İş bitiminde, Projenin Teknik Uygulama Sorumlusu Makina Mühendisi tarafından, projede belirtilen özellikte kazan montajının veya tadilatının yapıldığına dair uygunluk raporu verilmeli ve kazanlar bundan sonra işletmeye alınmalıdır.

Yapıların bütün denetim süreçlerinde, kamu adına denetim sorumluluğu bulunan mesleki kuruluşlara yer verilmelidir.