ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

ÇEVRE DOSTU OKUL / ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

Önce
Sonra

Projenin Amacı

Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'nda yağmur suyunun okul binasının çatısından toplanarak bahçe sulamasında kullanılması sağlanarak, hem su tasarrufu hem de su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği amaçlanmıştır.

Projenin Özeti

Yağmur suyunun okulun çatısından oluklar ve PVC borular yardımıyla toplanıp depo girişine kadar ulaşmasını sağlamak için support (taşıyıcı profiller) imalatı yaptırılmıştır.

Bu sistem için 10 tonluk 1 adet yağmur suyu deposu yaptırılmış olup, yağmur suyunun çatıya düşmesi ile beraber su imalatı yaptırılan kaba, filtreli süzgeçten geçip tortu, yaprak gibi maddelerden temizlenmesi sağlanmıştır.

Önce
Sonra

Temizlenip depolama tankına ulaşan yağmur suyu okulun bahçe alanına en uzak noktalarına yeterli basınç ve debide ulaşmasını sağlamak için hidrofor imalatı yaptırılmıştır. Toprak üzerine damlama hatları montajı yapılarak sulama işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Uygulanan proje sayesinde Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'nun bahçe sulaması için ihtiyacı olan su miktarının yaklaşık %44'ü yağmur suyundan elde edilmektedir.


Tasarruf Miktarı: 77 m3

Yatırımın Geri Ödeme Süresi: 39 yıl

İhtiyacı Karşılama Oranı: %45


Projenin teknik şartnamesi için tıklayınız.