ÇEVRE DOSTU OKUL

ÇEVRE DOSTU OKUL / EKOPANEL VE 3 YOLLU VANA

Otomatik Kazan Kontrol Paneli (Ekopanel)

Ekopanel

Kazan Otomatik Kontrol Paneli (Ekopanel): Isıtma sistemini en verimli, en ekonomik, en optimum sürelerde çalıştırmak, korumak, ömrünü arttırmak, konfor ve ekonomiyi birlikte sağlamak için geliştirilmiş bilgisayar çağının ürünü bir mikro işlemcidir. İstenen oda sıcaklığı, kazan suyu sıcaklığı ve kullanma suyu sıcaklığı sistemde bulunan otomatik kontrol sistemi ile sağlanır. Ekopanel yakıttan %20'ye, üç yollu vana kullanılması ile %35'e varan tasarruf sağlar.

Ekopanelin tasarrufa ve verimliliğe katkısı hakkındaki sunuya ulaşmak için tıklayınız.

Ekopanelin Görevleri

 1. Otomatik kontrol panelleri dış ortama yerleştirilen dış hava sıcaklık duyar elemanından aldığı bilgiye bağlı olarak radyatörlere gidecek olan suyun sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. Böylece hem ısıl konfor sağlanmış hem de gereksiz yakıt harcaması engellenmiş olur.
 2. Otomatik kontrol panellerinin 'optimizasyon' özelliği sayesinde sabahları istenen saatte istenen ortam sıcaklığı otomatik olarak sağlanır. Otomatik kontrol paneli istenen saatte istenen sıcaklığı sağlayabilmek için çalışmaya başladığı ilk günler deneme çalışması yapıp dış hava sıcaklığına bağlı olarak binanın ısınma sürelerini hesaplar ve bu ısınma sürelerini hafızada tutarak bir sonraki gün daha hassas bir ayarlama yapar. Belirli bir zaman sonra binanın dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak ısınma sürelerini tam olarak hesaplar ve istenen saatte istenen sıcaklığı sağlamak için çalışmaya başlama zamanına kendisi karar verir. Böylece gerçek konfor sağlanmasının yanı sıra yakıt kullanımında tasarruf yapılır.
 3. Kazan otomatik kontrol panelinde(ekopanel) ortam sıcaklığının hangi saatte (örneğin 08:30?da) kaç derece istendiği (örneğin 20°C) girilir. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde ekopanel kazanı daha erken saatlerde, dış hava sıcaklığının daha yüksek olduğu günlerde ise daha geç saatlerde çalışmaya başlatır. Böylece yakıt israfı önlenir. Örneğin dış hava sıcaklığı -3oC iken kazan saat 05:40'da, dış hava sıcaklığı 14oC iken saat 08:05'de çalışmaya başlar. Aynı panel akşamlan mesai saatinin bitiminden önce kazanı durdurarak yakıt israfını önler. İç ortam sıcaklığı mesai saati sonuna kadar konfor şartları altına düşmez. Ayrıca haftanın her günü için ayrı saatler ve sıcaklıklar tanımlanabilir.
 4. Ekopanel bir kazanın ömrünü olumsuz etkileyen baca gazı içindeki su buharının yoğuşmasına karşı brülörün devreye girip çıkması sırasında sirkülasyon pompalarını kısa süre durdurur. Kazan sıcaklığı hızla artar. Kritik bölge yoğuşma olmadan geçilir.
 5. Kazan çalıştırılmadığı zamanlarda kazan suyu sıcaklığı donma değerlerine düşerse ekopanel devreye girerek kazanı çalıştırır ve bunun sonucunda tesisat ve kazan suyunun donmasını önler. Kazanda sıcaklık aşırı yükselirse ekopanel yine devreye girerek kazanı durdurur.
 6. Kazan uzun süre çalıştırılmazsa tortuların pompaları, vanaları ve kazanı tıkamasını önlemek için ekopanel sirkülasyon pompalarını ve vana motorlarını aralıklarla çalıştırır.
 7. Haftalık çalışma programını ve ayarlanan oda sıcaklığını dikkate alarak kazanın devreye girme sayısını ve çalışma süresini hesaplar ve bu sayede kazanın ömrü uzar.
 8. Ekopanel sayesinde uzaktan kumanda cihazı ile kazan dairesine inmeden zaman programlama ve gece gündüz sıcaklık ayar değişikliği yapılabilir.
 9. Isıtma sisteminde boyler varsa boyler suyu sıcaklığını otomatik ayarlar. Haftada bir kere boyler su sıcaklığını bir saat süre ile 75oC'ye çıkararak bakteri üretmesini engeller.
 10. 3 ve 4 yollu vana kontrolü sayesinde Boyler su sıcaklığı, döşeme ısıtması ve radyatör sisteminin tamamına aynı anda kumanda ve kontrol olanağı vardır.

3 Yollu Vana

3 Yollu Vana

Üç yollu vana, merkezi ısıtma sistemlerinde yönlendirme ve karıştırma vanası olarak kullanılır. Kazan, kombi veya boyler tesisatında sistemdeki akışkanın (suyun) sıcaklığını ayarlar. Karışım amacıyla kullanıldığında, iki farklı sıcaklıktaki devrelerden gelen su, vanada karışır ve karışım sıcaklığı ile vanadan çıkar. Bu karıştırma yönetmi daha verimli ısıtma sağlar. Üç yollu vanalara motor veya manuel olarak kontrol edilerek ayarlama yapılır.

Kullanım Alanları

Merkezî ısıtma sistemlerinde yönlendirme ve karıştırma vanası olarak kullanılır. Kazan, kombi veya boyler tesisatında sistemdeki akışkanın (suyun) sıcaklığını ayarlar. Karışım amacıyla kullanıldığında, iki farklı sıcaklıktaki devrelerden gelen su, vanada karışır ve karışım sıcaklığı ile vanadan çıkar. Ana hatta giden su miktarı her daim aynıdır. Vanadan çıkan suyun sıcaklığı değişir. Yönlendirme amacıyla kullanıldığında gelen su, vanada iki kola ayrılarak vananın diğer iki kolundan çıkar. Giren su sıcaklığı ile vanadan çıkan su sıcaklığı aynıdır. Yani vanada sıcaklık değişmez, ana hatta giden su miktarında değişme olur.

Doğalgazda çalışan cihazlarda baca gazında nem oranı çok fazladır. Kazanda yoğuşma olmaması için (Çelik veya düküm kazan) kazan suyu sıcaklığını yoğuşma sıcaklığının üzerinde tutmak gerekir. Kazanlarda yoğuşma olmaması için kazanı min.56-60°C arasında yakmak gerekmektedir. Dış hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde (Bahar aylarında) kazanı 40°C’de yakabiliyoruz. Bu durumda yoğuşma problemi ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek için kazan suyu sıcaklığını artırmamız gerekmektedir. Bu defa radyatörlerde, örneğin 40°C sıcaklıkta suya ihtiyaç varken radyatördeki su sıcaklığını sırf kazandaki yoğuşmayı engellemek için gereksiz yere 60°C ye kadar çıkarmak zorunda kalınmaktadır. Böylece bina aşırı derecede ısınmaya başlayacak ve bina içindeki konfor şartları bozulacaktır. En önemlisi gereksiz yere aşırı yakıt sarfiyatı olacaktır. Bunu önlemek için kazanda binaya giden hat ile dönen hat arasında bir üç yollu vana konulmalıdır. Yakıt tasarrufu yapmak ve daha konforlu bir ortamda yaşamak için üç yollu vana kullanılmalıdır.

Üç yollu vanalar, hem ısıtma, hem de kullanım sıcak suyu hazırlama (boyler) gayesiyle, tek kazan kullanılmasında boylere devamlı aynı sıcaklıkta ısıtma suyu sevkini ve kazan termostadının ayarını değiştirmeden ısıtma sistemine istenen sıcaklıkta su gönderilmesini sağlamak amacıyla da kullanılır. Bu vanalar ya elle kumandalı ya da motorlu olarak üretilerek otomatik kontrol cihazları ile birlikte kullanılabilirler.

Vana Motoru

Üç Yollu Vana Motoru Nedir?

Vana motoru adından anlaşıldığı gibi vanaya ait bir parçadır. Bu parça üç yollu üzerine bağlı olup ana karttan aldığı komutlar ile sistemi çalıştırır. Üstte örneklediğim gibi hangi yön talebi olduğunda bunu ilk hisseden elektronik ana kart bu komutu üç yollu motora iletir ve motor aldığı komut doğrultusunda yön değiştirir.

Üç Yollu Vana Kullanım Avantajları

Üç Yollu motorlu vana kullanıldığında

 1. Merkezî sistemde dolaşan suyun debisi sabit kalacaktır.
 2. Isıtma ihtiyacını az olduğu sürelerde dahi borularda aşırı soğumalar olmayacağı için boru şebekeleri ani ısınma ve gerilmelerden etkilenmeyecektir.
 3. Üç yollu vana tam kapalı durumdan itibaren açmaya başladığında, eşanjöre sıcak su girişi en kısa sürede olacağı için otomatik kontrol sistemi daha kısa sürede etkin olacaktır.