ÇEVRE DOSTU OKUL

ÇEVRE DOSTU OKUL / VERİMLİ KAZAN & KOMBİ KULLANIMI

Verimli Kazan / Kombi Kullanımı

Verimli Kazan Kombi

Yoğuşmalı kazan; yeni nesil teknolojilerden oluşan, atık olan ısıyı yoğuşma tekniği ile yeniden kullanan ve ısı üreten sistemdir. Isının üretimini ve atık ısıyı geri dönüştürmeyi sağlaması yönüyle tam bir performans ürünüdür.

Eski nesil gaz ve sıvı yakıtlarla çalışan kazanlar, çıkan atık gazların içerisindeki su buharını kullanmadan doğrudan çevreye salar. Genel çalışma prensibi normal fana sahip cihazlar gibi görünse de yoğuşmalı kazanlar daha fazla ısıyı absorbe etmektedirler. Yoğuşmalı kazan sistemlerinde geri dönüş suyunun sıcaklığı 55 derecenin aşağısına indiği zamanlarda verimlilik sağlamaktadır. Sağladığı bu verimliliğin oranı gazın üst ısıl değerine göre farklılık göstermektedir. Bu değer %109 gibi değerlere çok rahat ulaşabilmektedir.

Ülkemizde yoğuşmalı kazan sistemleri genel itibariyle iki şekilde tanınmaktadır. Bunlar Yoğuşma Teknolojisi ve Kaskad Sistem olarak adlandırılmaktadır.

Yoğuşma Teknolojisi

Verimli Kazan Kombi

Yanma sonucunda ortaya çıkan su buharı, buhar fazında bacadan atılır ise elde edilen ısı miktarına alt ısıl değeri denilmektedir. Eğer sıvı fazına dönüştürülürse elde edilen bu ısı miktarına üst ısıl değeri denilmektedir. Yoğuşma teknolojisi de tam olarak bununla alakalıdır. Buharı yoğuşturan ısı özel eşanjör yapısı sayesinde olan bu gizli buharlaşmanın ısısından yararlanmaktadır. Yakıt tasarrufu sağlamasının yanı sıra elde olan yakıttan da verim elde edilmektedir.

Yoğuşma teknolojisinde baca sıcaklığının düşmesi sonucunda da emisyon değerlerinde azalmalar gözlemlenmektedir. Yer alan Karbondioksit (CO) %80 oranında, NOx ise %90 oranında düşmektedir. Bu sayede sistem çevreye yararlı olmaktadır.

Kaskad Sistem

Kaskad sistem, cihazların bireysel olacak bir şekilde sistem içerisinde senkronize olmasıyla faaliyet göstermektedir. Bu sayede cihazların arıza durumlarında yedekli olarak çalışması sağlanmaktadır. Cihazların arıza durumları haricinde de bakım sırasında oldukça kolaylık sağlamaktadır. Fakat kaskad sistem harici kontrol paneli ile yapılacak kontrollerde oluşan arızalar sistemin tamamen kapanmasına sebebiyet verebilir.

Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ana ve ara modüllerle haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu sayede tüm cihazların aynı bilgiye sahip olmaları sağlanmaktadır.

Elektronik Kontrol Ünitesi

Elektronik kontrol ünitesi sayesinde bütün kazan parametrelerinin kolay bir şekilde kontrolü sağlanmaktadır. 120 adet kaskada kadar kaskad kontrolü sağlayan elektronik kontrol ünitelerinin kontrolü otomasyon paneli üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kaskad Sistemlerde cihazlar arasındaki iletişimi sağlamak için ara kazan modülü kullanılmaktadır. Bu modülün kaskad sistemlerinde cihaz adedi kadar kullanılması gerekmektedir. Bu cihazlar arasında olan bağlantı yalnızca elektriksel olarak sağlanabilir.

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanların Avantajları

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ile 2010 senesinden sonra toplam kullanılan alan 2.000 metrekareden büyük binalarda merkezî ısıtma sistemleri zorunluluğu geldi. Merkezî ısıtma, enerji verimliliği ve kullanım kolaylığı konularında müteahhit ve kullanıcılara avantaj sunmaktadır. Yönetmelik, merkezî ısıtma sistemleri içerisinde yoğuşmalı olan kazanların kullanılmasını teşvik etmektedir. Gelişmiş bir teknoloji ile üretimi yapılan duvar tipi yoğuşmalı kazanlar diğer yer tipi çelik kazanlara kıyasla yüzde 20'lik avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj yüzdesi ise minimum olanıdır. Yaklaşık bir kombinin büyüklüğünde olan bu duvar tipi olan kazanların başka avantajları da bulunur. Bunlar ise; kolay bakım, dar alana kolay kurulum, düşük ses düzeyi, kolay yönetim ve uzun ömürdür.

Verimli Çalışma, Kolay Montaj

Çelik kazanların kurulum sırasında yaşadıkları taşıma ve alan, bakım zorlukları; korozyona dayanıklı olmamaları; verimlerinin düşüklüğü ve ses seviyelerinin yüksekliği bulunur. Bu durumlarla karşılaştırma yapıldığında duvar tipi yoğuşmalı olan kazanlar, çelik kazanlara göre çok daha kolay bir kurulum ve kullanıma sahiptir. Bunlarla beraber yönetim esnekliğine de sahiptir.

Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar bakım özellikleri ve basit devreye alma özellikleri de servislerin ve uygulayıcıların işini kolaylaştırıyor. Çelik kazanlar, kazan dairesine genel olarak vinç ve benzerindeki ekipmanlar ile yerleştirilmektedir. Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ise kombiye yakın boyutlara sahip olduğundan dolayı çok dar bir duvara ya da yere monte edilebiliyor.

Yoğuşmalı kazanlar en verimli çalışma olan 30 ile 50 derece aralığında çalışmaya sahiptir. Standart (yoğuşmasız) olan yer tipi kazanlarda ise bu sıcaklık 55 derecenin altında olduğu zaman yoğuşmadan dolayı çürüme olabiliyor. Bu durum da cihazların ömrünü kısaltıyor.