KESTEL - ATATÜRK İLKOKULU

ÇEVRE DOSTU OKUL / KESTEL - ATATÜRK İLKOKULU

Elektrikli Şarj İstasyonu Yapım İşi Teknik Raporu

Şarj İstasyonu Şarj İstasyonu

Bursa Kestel Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde mevcut durumda bir yenilenebilir enerji sistemi (Elektrikli Araç Şarj İstasyonu) bulunmamaktadır. Okulun bahçesinde büyük ve uygun bir alan bulunduğundan bu alanlar değerlendirilip yandaki şekilde görüldüğü gibi iki araçlık otopark imal edilmesi, iki aracın ortasına araç şarj ünitesi kurulması ve eğitim amaçlı kullanılması planlanmaktadır.

Sistem Tarifi ve Envanteri

Şarj İstasyonu

Her geçen gün gelişen bu teknoloji ile elektrikli araçlar ve bunların şarj istasyon sistemleri daha yaygın hâle gelmekte ve kurulu güç kapasitesi hızla artmaktadır. Sürdürülebilir bir Dünya için kullanılan enerji kaynaklarının doğaya zarar vermemesi, bir diğer tabirle çevre dostu olması gerekmektedir. Bu sistemle araçlar fosil yakıt kullanmadıkları için zararlı gaz salınımları sıfıra indirgemektedir. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile sera gazı salınımı büyük ölçüde azaltılmaktadır.

Yandaki resimde görülen mavi renk ile taranmış bölgeye çelik konstrüksiyondan imal edilecek olan iki araçlık otopark yerleştirilecektir. Araç şarj ünitesi 23 kW olacaktır.

Ölçümler ve Tespit

Bursa Kestel Atatürk İlkokulu bahçesinde yapılan incelemede ön cephenin kuzey yönünde olduğu ve elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumu okulun giriş kapısının sol tarafındaki köşeye yapılması planlanmaktadır. İki araçlık araç şarj ünitesi kurulum planlamasında konstrüksiyon üzeri çatının yaklaşık 30 m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Araç şarj cihazı iki araçlık alanın ortasına ve güvenlik amacıyla kapalı demir kutuya konulması önerilmektedir.

Araç Şarj Ünitesinin Kapasitesi = 23 kW

Hesaplar ve Değerlendirmeler

Otopark ve elektrikli araç şarj ünitesinin kurulacağı otoparkta üretim olmadığı tek taraflı tüketim olduğu için geri ödeme süresi hesaplanmamıştır.

VAP Önerisi ve / veya Enerji Tasarruf İmkânları

Sürdürülebilir bir Dünya için kullanılan enerji kaynaklarının doğaya zarar vermemesi, bir diğer tabirle çevre dostu olması planlanan bir projedir. Araçların yakıt kullanmaması, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasından dolayı çevre dostu bir proje olmasından dolayı okullarda eğitim amaçlı değerlendirilebilir.