ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

ÇEVRE DOSTU OKUL / ORHANELİ - SAİT YILMAZ İLKOKULU

Elektrik Dağıtım Sistemi Teknik Raporu

Sistem Tarifi ve Envanteri

Elektrik

Tesisin elektrik enerjisi tüketimi, trafoların AG çıkışında bulunan sayaçlardan okunmaktadır. Kullanılan enerji LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.'den sağlanmaktadır. Tesiste sözleşme numarası 3302989 olan elektrik aboneliği bulunmaktadır. Bu aboneliklerde "Tek Terimli Tek Zamanlı Ticarethane AG" tarifesi ile elektrik temin edilmektedir.

Bursa Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu tüketim sözleşme gücü 41 kW, kurulu güç 68,77 kW olarak kayıtlıdır.

Ölçümler ve Tespit

Bursa Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu mevcut durumdaki ana dağıtım panosundaki tüketim cihazlarını koruyan sigortaların isimlendirilmediği görülmüş ve sigortaların nereye bağlı oldukları anlaşılamamıştır.

Ana dağıtım panosunun kaldırım taşları ile yükseltildiği görülmüştür. Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar mevzuatına uygun olarak düzen, temizlik, istif ve depolama başlığı altındaki 26. maddeye göre taşların kaldırılması ve panonun düz bir zemine oturtularak sabitlenmesi gerekmektedir.

Panoyu inceleyecek olan yetkilinin elektrik kaçaklarından korunması için Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri başlığı maddesine göre yalıtımlı halı kullanılması uygun görülmüştür.

Kurumda yangın butonunun çalışmadığı tespit edilmiştir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca yangın algılama ve yangınla mücadele başlığı altında bulunan 33. madde göz önünde bulundurularak yangın butonunun gerektiğinde faaliyete geçirilmesi için onarım yapılması uygun görülmüştür.

Bursa Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu bünyesinde mevcut 41 kW sözleşme gücünün mevcut sisteme yeni dâhil olacak Kazan Değişimi, çatı GES, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, İç ve Dış Aydınlatma İyileştirme Projesi, Yağmur Suyu Sulama Sistemi gibi projelerin sisteme getireceği yükler sebebi ile Güç artırımı yapılması ve bununla birlikte ana pano, trafodan ana panoya olan besleme hattının ve kompanzasyon sisteminin de yenilenmesi ile 70 kW çıkarılması gerekmektedir.

Ancak güç artırımı sebebi ile ana dağıtım panosu yenileneceği için Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliklerine uygun montajı sağlanmalıdır.

Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

Bursa Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu tüketim sözleşme gücü 41 kW, kurulu güç 68,77 kW olarak kayıtlıdır.

Ancak aşağıdaki tabloda yer alan mevcut sisteme yeni dâhil olacak Kazan Değişimi, çatı GES, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, İç ve Dış Aydınlatma İyileştirme Projesi, Yağmur Suyu Sulama Sistemi gibi projelerin sisteme getireceği yükler hesaba katıldığında:

41 kW + 25,8 kW = 66,8 kW

olması sebebi ile Güç artırımı yapılması ve bununla birlikte ana pano, trafodan ana panoya olan besleme hattının ve kompanzasyon sisteminin de yenilenmesi ile 70 kW çıkarılması gerekmektedir.

Güç Artırımı Hesap Tablosu
Proje Çekeceği Güç (kW)
Çatı GES 0,1
Araç Şarj Ünitesi 23,1
RES 0,1
Su Pompası 0,2
Yoğuşmalı Kazan 0,81
Yağmur Suyu Pompası 1,5
Toplam 25,8

VAP Önerisi ve / veya Enerji Tasarruf İmkânları

Tasarruf potansiyeli bulunmamaktadır. Bunun haricinde transformatörlerin ve elektrik tesisatının düzenli olarak periyodik kontrol ve bakımları yapılmalı ve herhangi bir sorun olmadığından emin olunmalıdır.

Mevcut sisteme yeni dâhil olacak Kazan Değişimi, çatı GES, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, İç ve Dış Aydınlatma İyileştirme Projesi, Yağmur Suyu Sulama Sistemi gibi projelerin sisteme getireceği yükler sebebi ile Güç artırımı yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte ana pano, trafodan ana panoya olan besleme hattının ve kompanzasyon sisteminin de yenilenmesi gerekmektedir.