KESTEL - ATATÜRK İLKOKULU

ÇEVRE DOSTU OKUL / KESTEL - ATATÜRK İLKOKULU

Önce
Sonra

Projenin Amacı

Bursa Kestel Atatürk İlkokulu'nun 2021 ve 2022 yılları arasındaki su kaçağı miktarı ortalama olarak 104,1 m3/yıl olduğu tespit edilmiş olup bu sebeple okulun tuvaletlerinde bozulmuş olan, açık unutulan, sızdıran, görünen ve görünmeyen tüm su kayıplarının ve israfın önlenmesi hedeflenmiştir.

Açık olan ya da unutulan aydınlatmaları kendiliğinden kesecek bir sistem kurularak elektrik enerjisinden tasarruf sağlaması amaçlanmıştır.

Okulun tuvaletlerinde oluşabilecek istenmeyen kokuların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Projenin Özeti

Önce
Sonra

Tuvaletlerde bulunan su kesme vanası sökülerek, musluk ve rezervuarlara su girişini sağlayan boru hattı üzerinde by-pass hattı oluşturulmuştur. Varlık (hareket) sensörü sayesinde insan olmadığı zaman tüm armatürlerin, batarya ve rezervuarların su şebeke girişinden itibaren selenoid vana tarafından kapatılması sağlanmıştır.

Tuvaletlerdeki aydınlatmalar da sensörler sayesinde kumanda edildiği için aydınlatmalar açık unutulsa dahi kendisi kapatacak şekilde zaman ayarı yapılmıştır.

Ayrıca tuvaletlerde oluşabilecek istenmeyen kokuların önlenmesi amacıyla sisteme pencere tipi havalandırma (aspiratör) taktırılarak yukarıda bahsedilen sisteme bağlantısı yapılmıştır.

Engelli öğrenci tuvaletine fotoselli batarya montajı yapılmıştır.

Önce
Sonra

Tasarruf Miktarı: 261,64 m3

Yatırımın Geri Ödeme Süresi: 9 yıl

Hedeflenen Tasarruf Oranı: %30,46


Projenin teknik şartnamesi için tıklayınız.