ÇEVRE DOSTU OKUL

ÇEVRE DOSTU OKUL / UZAKTAN SAYAÇ TAKİBİ (OSOS)

Uzaktan Sayaç Takibi (OSOS)

Uzaktan Okumalı Sayaç

Günümüzde artan nüfus, teknolojik gelişmeler ve gelişen sanayileşmeye bağlı olarak enerjiye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu konu üzerine enerji üretim alanlarında y​apılan çalışmalar haricinde diğer önemli unsur enerjinin verimli kullanılmasıdır. Enerjinin verimli kullanılması ise enerjinin kontrolü ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda şebekeye haberleşme teknolojilerinin eklenerek enerjinin uzaktan izlenmesi ve kontrolü önem kazanmıştır. OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) sistemi bu kontrol merkezinin önde gelen unsurlarından biridir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi; tüketici tarafında ölçümde kullanılan elektrik sayaçlarının uzaktan haberleşmeye uygun hâle getirilerek tek bir merkezden verilerin izlenmesidir.

OSOS'un Faydaları

Uzaktan Okumalı Sayaç
  • Abonelerin tüketimleri kısa aralıklarla her gün okunmakta ve olası hataların ay sonu gelmeden kontrol edilebilmesi mümkün olmaktadır.
  • Akım - gerilim kesinti bilgilerinin alınarak akım ve gerilim trafosu arızaları gibi ölçü sisteminde meydana gelen arızaların belirlenerek gerekli müdahalenin en kısa sürede yapılmasını sağlamaktadır.
  • Sistemsel hatalar sonucunda oluşan abone şikâyetlerine daha hızlı ve güvenilir çözümlerin bulunması sağlanmaktadır.
  • Abonelere ve tedarikçilerine sunulan arayüz ile birlikte abonelere ve tedarikçilerine enerji tüketimlerini izleyebilme olanağı sunulmaktadır.
  • Sahada bulunan sayaçlardan alınan yük profillerine bağlı olarak tüketici profiline göre tüketim analizleri ve talep tahmin işlemleri de kullanılarak tutarlı veriler ile tahminlerin tutturulması ve dengesizlik maliyetlerinin azaltılması sağlanmaktadır.
  • Kullanılan OSOS sistemi ile uzaktan okuma sayesinde motorlu taşıtlar kullanılmadığı için CO2 salınımı azalmakta ve çevre dostu bir sistem oluşturulmaktadır.
  • Teknik veya teknik olmayan kayıp analizlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde yapılarak kayıp - kaçak oranının en aza indirilmesi sağlanmaktadır.
  • Geçmişe dönük tüketimlerin saklanması ve gerektiğinde kullanılması sağlanmaktadır.
  • Enerji verimliliği artırılarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasına imkân sağlamaktadır.